כלכלת ישראל למתחילים – פרק 15: החוב הפנימי – מבחן

שאלות לתרגול הפרק