כלכלת ישראל למתחילים – פרק 15: החוב הפנימי – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 2 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 1. Answered
 2. Review
 1. 2/1
  1. שאלה

  החוב הפנימי מסכם את חוב המדינה לארה״ב.

  נכון

  לא נכון

 2. 2/2
  2. שאלה

  אגרות חוב סחירות הן אגרות חוב שניתן לקנות ולמכור מדי יום בבורסה.

  נכון

  לא נכון