כלכלת ישראל למתחילים – פרק 16: החוב החיצוני – מבחן

שאלות לתרגול הפרק