כלכלת ישראל למתחילים – פרק 17: תקציב המדינה – מבחן

שאלות לתרגול הפרק