כלכלת ישראל למתחילים – פרק 19: תמ״ג – מבחן

שאלות לתרגול הפרק