כלכלת ישראל למתחילים – פרק 20: נטל המיסים בישראל – מבחן

שאלות לתרגול הפרק