כלכלת ישראל למתחילים – פרק 22: הכנסה חודשית ממוצעת של שכירים – מבחן

שאלות לתרגול הפרק