כלכלת ישראל למתחילים – פרק 22: הכנסה חודשית ממוצעת של שכירים – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 4 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Answered
 2. Review
 1. 4/1
  1. שאלה

  הכנסה ברוטו של שכירים היא הכנסה בטרם שולמו המיסים.

  נכון

  לא נכון

 2. 4/2
  2. שאלה

  הכנסה פנויה היא ההכנסה לאחר תשלום המיסים השונים.

  נכון

  לא נכון

 3. 4/3
  3. שאלה

  עשירון הראשון היא הקבוצה שבה נכללים בעלי השכר הגבוה ביותר במשק.

  נכון

  לא נכון

 4. 4/4
  4. שאלה

  עשירון העשירי היא הקבוצה שבה נכללים בעלי השכר הגבוה ביותר במשק.

  נכון

  לא נכון