כלכלת ישראל למתחילים – פרק 23: חשבונאות לאומית – מבחן

שאלות לתרגול הפרק