כלכלת ישראל למתחילים – פרק 24: נספח – מבחן

שאלות לתרגול הפרק