כלכלת ישראל למתחילים – פרק 24: נספח – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 2 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 1. Answered
 2. Review
 1. 2/1
  1. שאלה

  צמיחה ריאלית שווה צמיחה נומינלית.

  נכון

  לא נכון

 2. 2/2
  2. שאלה

  צמיחה נומינלית מתייחסת לגידול שנרשם בצמיחה במונחים כספיים.

  נכון

  לא נכון