כלכלה למתחילים ב׳ (מאקרו) – פרק 08: אינפלציה ומדד המחירים לצרכן – מבחן

שאלות לתרגול הפרק