כלכלה למתחילים ב׳ (מאקרו) – פרק 08: אינפלציה ומדד המחירים לצרכן – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 6 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 1. Answered
 2. Review
 1. 6/1
  1. שאלה

  מדד המחירים לצרכן מפורסם מדי 15 לחודש עבור החודש שחלף. לדוגמא: המדד עבור חודש ינואר
  מפורסם ב- 15 לפברואר.

  נכון

  לא נכון

 2. 6/2
  2. שאלה

  בהנחה ש”סל המוצרים” המשמש לחישוב מדד המחירים לצרכן, מורכב מלחם, חלב, בגד ומים בלבד,
  ובמקביל נודע כי מחירי מכוניות בחודש מרץ התייקרו בצורה חדה, ניתן להסיק מנתון זה כי מדד
  המחירים לצרכן לחודש מרץ עלה.

  נכון

  לא נכון

 3. 6/3
  3. שאלה

  כאשר מחיר “סל המוצרים” – המכונה בקיצור ה”סל”, שאותו קונה משפחה ממוצעת מדי חודש,
  נמצא במגמת עלייה, מקובל להגיד כי המשק נמצא במצב של אינפלציה.

  נכון

  לא נכון

 4. 6/4
  4. שאלה

  אף על פי שמחירי כל המוצרים המרכיבים את “סל המוצרים” עלו בינואר ביחס לחודש קודם,
  יתכן מצב בו מדד המחירים לצרכן של ינואר, ירד.

  נכון

  לא נכון

 5. 6/5
  5. שאלה

  אם מחיר “סל המוצרים” עלה ב-2% במהלך תקופה מסוימת, מדד המחירים לצרכן חייב לעלות באותו
  שיעור בגין אותה התקופה.

  נכון

  לא נכון

 6. 6/6
  6. שאלה

  אם מדד המחירים לצרכן במועד א’ עמד על 200 נקודות ומאז ועד מועד ב’ “סל המוצרים” התייקר ב- 10%,
  מדד המחירים לצרכן במועד ב’ יעמוד על 230 נקודות.

  נכון

  לא נכון