כלכלה למתחילים ב׳ (מאקרו) – פרק 09: תורת הכמות של הכסף – מבחן

שאלות לתרגול הפרק