כלכלה למתחילים ב׳ (מאקרו) – פרק 09: תורת הכמות של הכסף – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 4 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Answered
 2. Review
 1. 4/1
  1. שאלה

  היעזר במשוואת כמות הכסף (MV=PT), על מנת לענות על השאלה הבאה:

  אם הכסף “יחליף ידיים” במהירות רבה יותר, או במילים אחרות, העסקאות במשק יבוצעו בתדירות רבה יותר (כלומר, V יגדל), הבנק המרכזי יצטרך להדפיס פחות שטרות כסף (כלומר, להקטין את M) על מנת לשמור ללא שינוי הן על רמת המחירים והן על התוצר.

  נכון

  לא נכון

 2. 4/2
  2. שאלה

  היעזר במשוואת כמות הכסף (MV=PT), על מנת לענות על השאלה הבאה:

  גידול בכמות הכסף יקטין את רמת המחירים, בהנחה שהמשק נמצא בתפוקה מלאה, ומהירות

  המחזור (V) לא משתנה.

  נכון

  לא נכון

 3. 4/3
  3. שאלה

  היעזר במשוואת כמות הכסף (MV=PT), על מנת לענות על השאלה הבאה:

  אם כמות הכסף (M) ורמת המחירים (P) גדלים בו זמנית באותו שיעור (פי שתיים, לדוגמא), אז כוח הקנייה של הציבור (המבוטא ע”י היחס M/P) לא משתנה.
  משמע: הפרטים לא יתעשרו וגם לא יהפכו ליותר עניים.

  נכון

  לא נכון

 4. 4/4
  4. שאלה

  היעזר במשוואת כמות הכסף (MV=PT), על מנת לענות על השאלה הבאה:

  את המשק פקד אסון גדול. נהרסו חלק ממפעליו וכתוצאה מכך התוצר בו ירד בצורה משמעותית.
  ההשפעה האפשרית של אירוע זה היא גידול ברמת המחירים או לחלופין ירידה בהיקף העסקאות (כלומר, קיטון ב-V).

  נכון

  לא נכון