כלכלה למתחילים ב׳ (מאקרו) – פרק 10: תעסוקה ואבטלה – מבחן

שאלות לתרגול הפרק