כלכלה למתחילים ב׳ (מאקרו) – פרק 10: תעסוקה ואבטלה – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 8 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 1. Answered
 2. Review
 1. 8/1
  1. שאלה

  קטינים מתחת לגיל 15 משתייכים לכוח העבודה.

  נכון

  לא נכון

 2. 8/2
  2. שאלה

  אנשים שלא יכולים לעבוד מסיבות כלשהן, ואינם מחפשים עבודה באופן פעיל, נחשבים כמובטלים.

  נכון

  לא נכון

 3. 8/3
  3. שאלה

  המובטלים הם אלה שכשרים לעבודה ומחפשים עבודה באופן פעיל.

  נכון

  לא נכון

 4. 8/4
  4. שאלה

  שיעור האבטלה הנו שיעור המובטלים מסה”כ האוכלוסייה
  (דהיינו: שיעור האבטלה = סה”כ המובטלים חלקי סה”כ האוכלוסייה).

  נכון

  לא נכון

 5. 8/5
  5. שאלה

  שיעור ההשתתפות בכוח העבודה מודד את שיעור המועסקים מתוך כוח העבודה
  (מספר המועסקים חלקי כוח העבודה).

  נכון

  לא נכון

 6. 8/6
  6. שאלה

  לאחרונה פותחו מכונות לייצור בדים שלהן דרוש משגיח אחד למכונה במקום שלושה עובדים בעבר.
  כתוצאה מכך פוטרו אלפי עובדים בענף הטקסטיל. מדובר באבטלה מבנית.

  נכון

  לא נכון

 7. 8/7
  7. שאלה

  מובטל שהתפטר מעבודתו הקודמת עקב החלפת מקום מגורים או שפוטר, שייך למעגל של אבטלה חיכוכית.

  נכון

  לא נכון

 8. 8/8
  8. שאלה

  בתקופות שפל כלכלי שיעור האבטלה הכללי הנו גבוה משיעור האבטלה הטבעית.
  (אבטלה טבעית = אבטלה מבנית וחיכוכית).

  נכון

  לא נכון