כלכלה למתחילים ב׳ (מאקרו) – פרק 11: ד״ר קיינס ותורתו – מבחן

שאלות לתרגול הפרק