כלכלה למתחילים ב׳ (מאקרו) – פרק 11: ד״ר קיינס ותורתו – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 19 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 1. Answered
 2. Review
 1. 19/1
  1. שאלה

  במידה והביקושים במשק הנם גדולים מספיק, המשק יכול לייצר תפוקה שהיא גדולה מ- Yf
  (Y
  f = התפוקה של תעסוקה מלאה).

  נכון

  לא נכון

 2. 19/2
  2. שאלה

  ההיצע המצרפי במשק פתוח (משק פתוח=משק שמקיים סחר עם מדינות אחרות) שווה לתמ”ג פחות יבוא.

  נכון

  לא נכון

 3. 19/3
  3. שאלה

  במשק שנמצא בשיווי משקל באבטלה, ההיצע המצרפי שווה לביקוש המצרפי.

  נכון

  לא נכון

 4. 19/4
  4. שאלה

  אם המשק מייצר תוצר בהיקף של ₪1,000 בעודו מסוגל לייצר תוצר בהיקף של ₪2,000,
  סימן שבמשק קיימת אבטלה.

  נכון

  לא נכון

 5. 19/5
  5. שאלה

  משק שבו קיימת אבטלה, נמצא, למעשה, מתחת לעקומת התמורה, (לא על גבי העקומה).

  נכון

  לא נכון

 6. 19/6
  6. שאלה

  על פי המודל של קיינס, ניתן להתגבר על אבטלה במשק ע”י הקטנת הביקושים.

  נכון

  לא נכון

 7. 19/7
  7. שאלה

  כאשר הנטייה השולית לצרוך (נש”צ) הולכת וקטנה, המשמעות היא כי ככל שההכנסה של המשפחה עולה,
  כך מכל שקל שמתווסף להכנסה, היא תקצה פחות לצריכה ויותר לחיסכון.

  נכון

  לא נכון

 8. 19/8
  8. שאלה

  האות I במשוואת הביקוש מייצגת את סכום ההשקעה המתוכננת ע”י הפירמות.

  נכון

  לא נכון

 9. 19/9
  9. שאלה

  כאשר מסיבה כלשהי קטן הביקוש למוצרים במשק, לפירמות נוצרים מלאים לא מתוכננים של מוצרים.
  (חלק מהמוצרים שיוצרו ע”י הפירמות לצורך המכירה, נשארים בפירמות).

  נכון

  לא נכון

 10. 19/10
  10. שאלה

  האות G מציינת את היקף השירותים (במונחים כספיים) שהמדינה מעניקה לציבור.

  נכון

  לא נכון

 11. 19/11
  11. שאלה

  לכל מדינה ניתן להתאים נקודה על קו 45º בתרשים של קיינס (קו האלכסון) עבור תקופה מסוימת.
  הנקודה מייצגת בו זמנית הן את התמ”ג במשק, והן את הביקוש המצרפי במשק.
  לדוגמא: כאשר מדינה א’ נמצאת בשנה מסוימת בנקודה A, המשמעות היא שהן תמ”ג והן הביקוש
  המצרפי שווים ל-2000 ש”ח.

  נכון

  לא נכון

 12. 19/12
  12. שאלה

  פער דיפלציוני נותן ביטוי לעודף ההיצע שקיים במדינה במצב של תעסוקה מלאה (ראה/י ציור).

  נכון

  לא נכון

 13. 19/13
  13. שאלה

  הפער הדיפלציוני בתרשים שלעיל שווה ל-6,000 ₪.

  נכון

  לא נכון

 14. 19/14
  14. שאלה

  פער אינפלציוני נותן ביטוי לעודף הביקוש שקיים במדינה במצב של תעסוקה מלאה.

  נכון

  לא נכון

 15. 19/15
  15. שאלה

  פער אינפלציוני בתרשים שלעיל הנו 9,000 ₪.

  נכון

  לא נכון

 16. 19/16
  16. שאלה

  כאשר מדינה נמצאת בפער אינפלציוני, קיימת בה אינפלציה (דהיינו, רמת המחירים במגמת עלייה).
  (רמז: היעזר במה שלמדנו על שוק מוצרים רגיל בו קיים עודף ביקוש (פרק 4).

  נכון

  לא נכון

 17. 19/17
  17. שאלה

  על פי המודל של קיינס, ניתן להתגבר על פער אינפלציוני (שמשמעו אינפלציה), על ידי הקטנת ביקושים.

  נכון

  לא נכון

 18. 19/18
  18. שאלה

  העלאת הריבית במשק מקטינה את הביקוש להשקעות.

  נכון

  לא נכון

 19. 19/19
  19. שאלה

  לפי הנוסחה של כמות הכסף (MV=PT), משק שנמצא במצב אבטלה (מצב דיפלציוני), יוכל להגיע
  לתעסוקה מלאה (T מרבי) באמצעות הגדלת כמות הכסף (M) בשיעור מתאים, בהנחה ששאר
  המרכיבים במשוואה לא משתנים.

  נכון

  לא נכון