כלכלה למתחילים ב׳ (מאקרו) – פרק 12: תקציב המדינה – מבחן

שאלות לתרגול הפרק