כלכלה למתחילים ב׳ (מאקרו) – פרק 12: תקציב המדינה – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 6 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 1. Answered
 2. Review
 1. 6/1
  1. שאלה

  אם בשנה מסוימת ההכנסות הצפויות של הממשלה ממסים גדולות מהוצאותיה, יירשם באותה שנה
  גירעון בתקציב הממשלה.

  נכון

  לא נכון

 2. 6/2
  2. שאלה

  אם בשנה מסוימת הכנסות הממשלה ממסים גדולות מהוצאותיה, היא לא תזדקק להלוואות
  נוספות באותה השנה.

  נכון

  לא נכון

 3. 6/3
  3. שאלה

  ההוצאה הדרושה לבניית כביש חוצה ישראל תוצג בתקציב הפיתוח של הממשלה.

  נכון

  לא נכון

 4. 6/4
  4. שאלה

  התקציבים של משרדים ממשלתיים כגון משרד הביטחון, משרד הבריאות, משרד החינוך, מהווים
  הוצאות עבור הממשלה.

  נכון

  לא נכון

 5. 6/5
  5. שאלה

  המקור העיקרי לאספקת שירותים שונים כגון חינוך, בריאות וכד’ לתושבי המדינה ע”י הממשלה
  הינו המסים שהיא גובה מתושביה.

  נכון

  לא נכון

 6. 6/6
  6. שאלה

  ככל שאנחנו משלמים יותר מסים לממשלה, כך נשאר לנו פחות כסף למוצרי צריכה, אך יחד עם זאת,
  זה מאפשר לממשלה להגדיל את היקף השירותים שהיא מעניקה לנו.

  נכון

  לא נכון