מבחן באופציות 1
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

מבחן סיכום

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  להלן נתונים על רכישת אופציית CALL :
  • אופציה לקנות בחודש יוני בית תמורת 250,000$
  • במועד קניית האופציה מחירי הבתים 200,000$
  • הפרמיה עבור האופציה – 3,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 300,000$
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  אנו שמים לב שמדובר על אופציית call , כלומר לזכות לקנות נכס בתאריך מסוים במחיר מוסכם מראש. במקרה שלפנינו אנו יכולים לקנות בחודש יוני בית תמורת 250,000$, ואנו רואים שהמחיר בשוק של אותו הבית שאנו יכולים לקנות הוא 300,000$, כלומר לרוכש האופציה יווצר רווח ברוטו של 50,000$ בגין מימוש האופציה הנ”ל. לאחר המימוש רוכש האופציה יוריד מהרווח את הסכום ששילם עבור האופציה, כלומר את הפרמיה עבור האופציה על סך 3,000$ וכך נגיע לרווח הנקי של רוכש האופציה 3,000$ – 250,000$ – 300,000$ = 47,000$

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  להלן נתונים על רכישת אופציית CALL :
  • אופציה לקנות בחודש יוני בית תמורת 250,000$
  • במועד קניית האופציה מחירי הבתים 200,000$
  • הפרמיה עבור האופציה – 3,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 300,000$
  מהו ההפסד של כותב האופציה הנ”ל ?

  נכון

  מצאנו בשאלה מספר 10 שהרווח הנקי של רוכש האופציה מרוויח רווח נקי של 47,000$, ואנו יודעים שכותב האופציה מפסיד את מה שהצד שכנגד הרוויח ולכן  ההפסד של כותב האופציה הוא  47,000$

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  להלן נתונים על רכישת אופציית CALL :
  • אופציה לקנות בחודש יוני בית תמורת 250,000$
  • במועד קניית האופציה מחירי הבתים 200,000$
  • הפרמיה עבור האופציה – 3,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 300,000$
  בהנחה שמחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה 240,000$
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  מדובר על אופציית call , כלומר על זכות לקנות נכס בתאריך מסוים במחיר מוסכם מראש. במקרה שלפנינו לרוכש האופציה זכות לקנות בחודש יוני בית תמורת 250,000$, ואנו רואים שמחירו בשוק של אותו הבית שרוכש האופציה זכאי לקנות הוא 240,000$ כלומר רוכש האופציה יעדיף לקנות את הבית בשוק החופשי ולא דרך מימוש האופציה. במידה ויממש את האופציה הוא ישלם 250,000$ ויקבל בתמורה נכס בשווי 240,000$ ולכן הוא לא יממש את האופציה הנ”ל

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  להלן נתונים על רכישת אופציית CALL :
  • אופציה לקנות בחודש יוני בית תמורת 250,000$
  • במועד קניית האופציה מחירי הבתים 200,000$
  • הפרמיה עבור האופציה – 3,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 300,000$

  בהנחה שמחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 255,000$
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  מדובר על אופציית call , כלומר על זכות לקנות נכס בתאריך מסוים במחיר מוסכם מראש. במקרה שלפנינו לרוכש האופציה זכות לקנות בחודש יוני בית תמורת 250,000$. מחירו בשוק של אותו הבית הוא 255,000$, כלומר רוכש האופציה יקנה ב 250,000$ נכס השווה 255,000$ ויווצר לו רווח ברוטו של 5,000$ שמסכום זה יוריד רוכש האופציה את הסכום ששילם עבור האופציה, כלומר את הפרמיה עבור האופציה שעמדה על 3,000$ ויוותר לו רווח נקי של 2,000$. 3,000$ – 250,000$ – 255,000$ = 2,000$.
  רוכש האופציה יממש את האופציה בכל מחיר הגבוב מ 250,000$ גם אם בסופו של התהליך יווצר לו הפסד נטו בשל הפרמיה ששילם עבור האופציה. מכירת הבית בשוק במחיר הגבוה מהמחיר ששולם עבורו יקטין את ההפסד בגין הפרמיה ששולמה.

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון