מבחן באופציות 2
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

מבחן סיכום

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  להלן נתונים על רכישת אופציית PUT :
  • אופציה למכור בחודש מרץ בית תמורת 300,000$
  • במועד קניית האופציה מחירי הבתים 240,000$
  • הפרמיה עבור האופציה – 5,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 200,000$
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  מדובר על אופציית put , כלומר על הזכות למכור נכס בתאריך מסוים במחיר מוסכם מראש. במקרה שלפנינו רוכש האופציה יכול למכור בחודש מרץ בית תמורת 300,000$. אנו רואים שמחיר הבית שרוכש האופציה יכול למכור ב-300,000$ הוא 200,000$ בשוק, כלומר יווצר לרוכש האופציה רווח ברוטו של 100,000$ בגין האופציה הנ”ל ולאחר מכן רוכש האופציה יוריד מהרווח שלו את הסכום ששילם עבור האופציה, כלומר את הפרמיה עבור האופציה שהיא 5,000$ וכך נגיע לרווח הנקי של רוכש האופציה הנ”ל 5,000$ – 200,000$ – 300,000$ = 95,000$

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  להלן נתונים על רכישת אופציית PUT :
  • אופציה למכור בחודש מרץ בית תמורת 300,000$
  • במועד קניית האופציה מחירי הבתים 240,000$
  • הפרמיה עבור האופציה – 5,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 200,000$
  מהו ההפסד של כותב האופציה הנ”ל ?

  נכון

  על פי החישוב בשאלה מספר 1 רוכש האופציה מרוויח רווח נקי של 95,000$, ואנו יודעים שכותב האופציה מפסיד את מה שהצד כנגד הרוויח שזהו סכום של 95,000$

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  להלן נתונים על רכישת אופציית PUT :
  • אופציה למכור בחודש מרץ בית תמורת 300,000$
  • במועד קניית האופציה מחירי הבתים 240,000$
  • הפרמיה עבור האופציה – 5,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 200,000$
  בהנחה שמחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 320,000$
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  מדובר על אופציית put , כלומר על זכות למכור נכס בתאריך מסוים במחיר מוסכם מראש. במקרה שלפנינו רוכש האופציה יכול למכור בחודש מרץ בית תמורת 300,000$, ואנו רואים שמחיר הבית שרוכש האופציה יכול למכור ב-300,000$ הוא 320,000$ בשוק, לכן לא משתלם לרוכש האופציה לקבל 300,000$ בגין המכירה ולשלם 320,000$, לכן רוכש האופציה לא יממש את האופציה ויעדיף למכור את הבית בשוק החופשי.

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  להלן נתונים על רכישת אופציית PUT :
  • אופציה למכור בחודש מרץ בית תמורת 300,000$
  • במועד קניית האופציה מחירי הבתים 240,000$
  • הפרמיה עבור האופציה – 5,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 200,000$
  בהנחה שמחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 297,000$
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לרוכש האופציה יש את האפשרות למכור את הנכס ולקבל 300,000$ ולאחר מכן הוא יקנה את הנכס בשוק ב- 297,000$ כלומר יווצר לו רווח ברוטו של 3,000$ .
  לאחר מכן נוריד את הפרמיה ששולמה עבור האופציה 5,000$ ונמצא לבסוף שרוכש האופציה מפסיד 2,000$ מהעסקה.
  יש לשים לב שעדיין משתלם לרוכש האופציה לממש את האופציה כי אם הוא לא יממש את האופציה הוא יפסיד את מלוא גובה הפרמיה 5,000$ ואם הוא כן יממש את האופציה הוא יפסיד רק 2,000$, לכן רוכש האופציה יעדיף להקטין את ההפסד ולכן יממש את האופציה.

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  להלן נתונים על כתיבת אופציית CALL :
  • אופציה לקנות בית תמורת 300,000$
  • כתיבת אופציית call תמורת פרמיה של – 10,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 400,000$
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  אנו נעשה חישוב של רוכש האופציה וממנו נסיק לגבי כותב האופציה, היות ואנו יודעים שהסכום שרוכש האופציה מרוויח זהו הסכום שכותב האופציה מפסיד. בשאלה זו רוכש האופציה יכול לקנות נכס בתאריך מסוים קבוע מראש בסכום של 300,000$ ואנו רואים שאותו נכס שרוכש האופציה קנה שווה בשוק כ-400,000$ לכן לרוכש האופציה יש רווח ברוטו של 100,000, כמו כן לא לשכוח שרוכש האופציה צריך לשלם את הפרמיה עבור האופציה 10,000$ ולבסוף אנו מגיעים שיש לרוכש האופציה רווח נקי של 90,000$, ואם יש לרוכש האופציה רווח נקי של 90,000$ אז ההפסד של כותב האופציה הוא 90,000$

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  להלן נתונים על כתיבת אופציית CALL :
  • אופציה לקנות בית תמורת 300,000$
  • כתיבת אופציית call תמורת פרמיה של – 10,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 400,000$
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  בשאלה 5 חישבנו שהרווח הנקי של רוכש האופציה הוא 90,000$

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  להלן נתונים על כתיבת אופציית CALL :
  • אופציה לקנות בית תמורת 300,000$
  • כתיבת אופציית call תמורת פרמיה של – 10,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 400,000$
  בהנחה שמחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 303,000$
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  אנו שמים לב שמדובר על אופציית call , כלומר לקנות נכס בתאריך מסוים במחיר מוסכם מראש.

  במקרה שלפנינו רוכש האופציה יכול לקנות בית תמורת 300,000$, ואנו רואים שמחיר הבית

  שרוכש האופציה יכול לקנות הוא 303,000$ בשוק, כלומר יהיה לרוכש האופציה רווח ברוטו של

  3,000$ בגין האופציה ולאחר מכן רוכש האופציה יוריד מהרווח שלו את הסכום ששילם עבור

  האופציה, כלומר את הפרמיה עבור האופציה שהיא 10,000$ וכך נגיע להפסד בסכום של

  7,000$ של רוכש האופציה, ואם רוכש האופציה מפסיד 7,000$ אז כותב האופציה

  הנ”ל מרוויח 7,000$.

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  להלן נתונים על כתיבת אופציית CALL :
  • אופציה לקנות בית תמורת 300,000$
  • כתיבת אופציית call תמורת פרמיה של – 10,000$
  • מחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 400,000$
  בהנחה שמחירי הבתים בשוק במועד פקיעת האופציה – 250,000$
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  אנו שמים לב שמדובר על אופצייתcall , כלומר לקנות נכס בתאריך מסוים במחיר מוסכם מראש.

  במקרה שלפנינו רוכש האופציה יכול לקנות בית תמורת 300,000$, ואנו רואים שמחיר הבית

  שרוכש האופציה יכול לקנות הוא 250,000$ בשוק, כלומר יהיה לרוכש האופציה הפסד של

  50,000$ בגין האופציה ולכן עדיף לרוכש האופציה לא לממש את האופציה ובכך לסכם את

  הפסדו בסכום הפרמיה בלבד. ולכן אם רוכש האופציה יפסיד את סכום הפרמיה אז כותב האופציה

  ירוויח את סכום הפרמיה.

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון