מבחן בבורסה 1
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

מבחן סיכום

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה :

  נכון

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  שלושה חברים קיבלו החלטה להקים חברה משותפת. אחד מהחברים התעניין לגבי חלקו ברווחים
  העתידיים בחברה. הוא החל לחקור וגילה את הממצאים הבאים:
  1. סה”כ ע.נ שהחברה שלהם הנפיקה בשני סוגי המניות מסתכם ב-2500 ע.נ.
  2. סה”כ עומדים לרשותו של פלוני 700 ע.נ.

  בחרו באפשרות הנכונה :

  נכון

  כאשר מחלקים את הערך הנקוב האישי של פלוני בסה”כ הערך הנקוב, נקבל את חלקו ברווחים  700/2500=0.28=28%

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  ליאור, אבי ויעקב מחליטים להקים חברת משחקי מחשב ושמה “א-ד משחקים”. לשם הקמת החברה נדרשת השקעה של 90,000 ש”ח. המייסדים החליטו כי כל אחד ישקיע 1/3 מהסכום. הם החליטו להנפיק 90,000 מניות, במקרה זה מניה עבור כל 1 ש”ח של השקעה, ו כך שכל אחד מהמייסדים יקבל 30,000 מניות.

  מהו הסכום הנדרש מכל אחד להשקיע על מנת להקים את החברה?

  נכון

  נתון לנו שכדי להקים את החברה שווי ההשקעה הנדרש הוא 90,000 ש”ח ונתון לנו שכל אחד מהמייסדים צריך להשקיע 1/3 לכן 1/3*90,000= 30,000 וזהו הסכום שכל מייסד צריך להשקיע על מנת להקים את החברה.

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  ליאור, אבי ויעקב מחליטים להקים חברת משחקי מחשב ושמה “א-ד משחקים”. לשם כך נדרשת
  השקעה של 90,000 ש”ח לשם הקמת החברה. המייסדים החליטו כי כל אחד ישקיע 1/3 מהסכום.
  על פי החלטה זו, החברה מנפיקה 90,000 מניות, במקרה זה מניה עבור כל 1 ש”ח של השקעה,
  ומחלקת לכל אחד מהמייסדים 30,000 מניות.

  בהנחה שכל מייסד שילם את חלקו לשם הקמת החברה. מה אחוז הבעלות של כל אחד בחברה?

  נכון

  אחוז הבעלות של של כל אחד בחברה הוא 33.33% היות וכל אחד מהמייסדים קיבל הקצאה זהה של מניות (30,000 מניות כל אחד)

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  ליאור, אבי ויעקב מחליטים להקים חברת משחקי מחשב ושמה “א-ד משחקים”. לשם כך נדרשת
  השקעה של 90,000 ש”ח לשם הקמת החברה. המייסדים החליטו כי כל אחד ישקיע 1/3 מהסכום.
  על פי החלטה זו, החברה מנפיקה 90,000 מניות, במקרה זה מניה עבור כל 1 ש”ח של השקעה,
  ומחלקת לכל אחד מהמייסדים 30,000 מניות.

  מהי כמות המניות שכל מייסד יקבל?

  נכון

  כל  משקיע מחזיק 1/3 מכמות המניות בחברה ולכן זכאי ל 1/3 מהרווח שלה. 1/3*3000=1,000 ש”ח

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  אביתר ולירון החליטו להקים חברת יהלומים ושמה “יהלומים שלי”. לשם הקמת החברה נדרשו להשקיע סכום של 500,000 ש”ח. לאחר כמה ימים, אביתר ולירון שוחחו וטענו את הטענות הבאות :

  אביתר: “לירון, כל אחד מאיתנו צריך להשקיע 250,000 כדי לקבל 50% מהבעלות על החברה”

  לירון: ” מאחר ואני עם תואר ראשון בכלכלה ובעל ידע בתחום היהלומים אשקיע 100,000 ש”ח תמורת 50% ואתה תשקיע 400,000 תמורת 50%”

  אביתר: לא נכון, אנחנו צריכים לשלם את אותו הסכום כדי לקבל את אותם אחוזים”

  נכון

  לירון יכול להיות צודק, כי לעיתים אם לאחד מהמשקיעים יש השכלה רלוונטית והבנה גבוהה בתחום, זהו יתרון משמעותיולכןייתכן שהוא ישלם פחות ויקבל את אותם אחוזים או אפילו יותר אך זה אינו מחייב, אביתר יכול להיות צודק כי לעיתים חלוקת האחזקה נעשית רק לפי גובה ההשקעה ואינה לוקחת בחשבונות יתרונות שיש לשותף זה או אחר.

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון