מבחן בבורסה 2
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

מבחן סיכום

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון