מבחן בחשבונאות 1

15 שאלות

בסוף כל שאלה תוכלו לראות את התשובה הנכונה