מבחן בחשבונאות 1
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

15 שאלות

בסוף כל שאלה תוכלו לראות את התשובה הנכונה

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

ציון ממוצע
 
 
הציון שלך
 
 

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  יש לחשב את עלות מלאי הסגירה ועלות המכירות לפי שיטת FIFO-בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  בשיטה זו המלאי שנכנס ראשון לחברה זהו המלאי שיימכר ראשון.

  עלות המלאי – תחילה אנו נבדוק את כניסת המוצרים לחברה בחודש יולי, ואנו רואים שיש בידי החברה 75,000

  יחידות שמתוכם החברה מכרה 50,000 יחידות, ולכן המלאי בסוף חודש יולי יהיה 25,000 יחידות.

  דבר נוסף שאנו יודעים הוא שהמוצרים שנשארו הם המוצרים האחרונים שקנינו כי מדובר פה על שיטת FIFO,

  ולכן עלות המוצרים שטרם נמכרו הינה 25,000 * 6 = 150,000

  עלות המכירות – אנו רואים שהחברה מכרה 50,000 יחידות, ומדובר פה על שיטת FIFO כלומר מה שנכנס

  ראשון יוצא ראשון ולכן החישוב יראה כך:20,000*4 + 15,000*7 + 15,000*6 = 275,000

   

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  יש לחשב את עלות מלאי הסגירה ועלות המכירות לפי שיטת הממוצע- בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  תחילה נחשב את עלות המלאי הממוצע ליחידה:

  20,000*4 + 15,000*7 + 40,000*6 = 425,000

  425,000/75,000 = 5.6666

  עלות המלאי: (המלאי שנשאר לנו) * (עלות ממוצעת ליחידה) 25,000 * 5.6666 = 141,665

  עלות המכירות: (המלאי שמכרנו) * (עלות ממוצעת ליחידה) 50,000 * 5.6666 = 283,330

   

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  מהו סכום ני”ע A שיופיע במאזן לשנת 2010. בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  אנו רואים ששווי השוק של נייר ערך A עלה ב-10 שקלים, אך אנו צריכים לשים לב שנייר הערך עדיין לא מומש,

  ואם מדובר בעליית ערך והוא עדיין לא מומש אז הוא ישאר באותו מחיר עלות.

   

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  מהו סכום ני”ע A שיופיע במאזן לשנת 2011. בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  מאחר ונייר ערך A נמכר, הוא לא יופיע כלל במאזן.

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  מהו סכום ני”ע B שיופיע במאזן לשנת 2011. בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  מאחר ונייר ערך B נמכר, הוא לא יופיע כלל במאזן

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  מהו סכום ני”ע C שיופיע במאזן לשנת 2010. בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  מאחר ומדובר על ירידת ערך, נכיר אותה מייד בספרים ולא נחכה עד שנממש את הנייר ערך,
  לכן אנו רואים שבשנת 2010 נייר הערך C ירד בסכום של 10 שקלים,
  כלומר מ-80 שקל ל-70 שקל, לכן נרשום כבר באותה שנה ירידת ערך של 10 שקלים ומעכשיו יהיה לנו עלות חדשה של 70 שקל בגין נייר הערך הנ”ל.

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  נרכשה מכונה בתאריך ה-1.1.10 בעלות של 65,000 ש”ח, אומדן אורך חיי הנכס הינו 4 שנים,
  אומדן ערך הגרט שלו הינו 10,000 ש”ח.
  לפי שיטת הקו הישר, מהי ההוצאה השנתית של הפחת בשנת 2011?

  נכון

  אנו רואים שהמכונה עלתה 65,000, כמו כן ירידת הערך בגין הוצאות הפחת במשך השנים לא חלה על ערך הגרט,

  לכן אם נחשב 65,000-10,000 = 55,000 הסכום שקיבלנו זהו הסכום שעליו תחול ירידת הערך בגין הפחת.

  בשאלה זו מבקשים לחשב את הוצאות הפחת של שנה אחת בלבד, שזאת שנת 2011, ואנו שמים לב שאורך חיי המכונה

  הוא 4 שנים לכן החישוב הוצאות פחת יראה כך: 4 / 55,000 = 13,750.

  ההוצאה השנתית בכל שנה בגין הפחת תהיה 13.750.

   

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  נרכשה מכונה בתאריך ה-1.1.10 בעלות של 65,000 ש”ח, אומדן אורך חיי הנכס הינו 4 שנים,
  אומדן ערך הגרט שלו הינו 10,000 ש”ח.
  לפי שיטת הקו הישר, מהי ההוצאה השנתית של הפחת בשנת 2012?

  נכון

  כל שנה יהיו אותן הוצאות פחת בשיטת הקו הישר, לכן בשאלה הקודמת חישבנו הוצאות פחת של 13,750,

  ולכן בכל שנה סכום הפחת יהיה זהה בגובה של 13,750

   

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  נרכשה מכונה בתאריך ה-1.1.10 בעלות של 65,000 ש”ח, אומדן אורך חיי הנכס הינו 4 שנים,
  אומדן ערך הגרט שלו הינו 10,000 ש”ח.
  לפי שיטת סכום ספרות שנים יורד, מהי ההוצאה השנתית של הפחת בשנת 2011?

  נכון

  חישוב המכנה הוא פשוט חיבור כל המספרים שיש מתחת לספרה של אורך

  חיי הנכס כולל המספר של אורך חיי הנכס. במקרה שלנו אורך חיי הנכס הוא 4 שנים ולכן המכנה לשנה הראשונה הוא 10 / 1+2+3+4=10

  בכל שנה הספרה במכנה מחושבת לפי מספר השנים הנותר. בשנה הראשונה היא 4 ואז בגלל שרוצים לפי שיטת סכום

  ספרות שנים יורד בתום השנה השנייה נותרו 3 שנים 4-1=3 ובתום השנה השלישית 3-1=2 ובשנה הרביעית 2-1=1

  יש לשים לב שחייב לצאת ב”שווי בספרים נטו לסוף שנה” הסכום של ערך הגרט כי עליו לא חלות הוצאות הפחת (ירידת ערך)

   

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  נרכשה מכונה בתאריך ה-1.1.10 בעלות של 65,000 ש”ח, אומדן אורך חיי הנכס הינו 4 שנים,
  אומדן ערך הגרט שלו הינו 10,000 ש”ח.
  לפי שיטת סכום ספרות שנים יורד, מהו הפחת נצבר לסוף שנת 2012?

  נכון

  לפי השאלה הקודמת:

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  נרכשה מכונה בתאריך ה-1.1.10 בעלות של 65,000 ש”ח, אומדן אורך חיי הנכס הינו 4 שנים,
  אומדן ערך הגרט שלו הינו 10,000 ש”ח.
  לפי שיטת סכום ספרות שנים יורד, מה שווי המכונה בספרים נטו לסוף שנת 2012?

  נכון

  בהמשך לתשובה הקודמת

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון