מבחן בחשבונאות 2
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

מבחן סיכום

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  בתאריך 1.6.07 רכשה החברה מלאי בעלות של 250 ש”ח אשר חציו שולם במזומן וחציו ישולם בשנת 2008.
  בתאריך 1.8.07 מכרה החברה מלאי בעלות של 200 ש”ח בעבור 500 ש”ח,
  סוכם עם הלקוח שמחצית תשולם בשנת 2007 ומחצית בשנת 2008.
  מהן פקודות היומן בשנת 2007 ?

  נכון

  1.6.07:

  רכישת מלאי מעלה לחברה את המלאי – חובה מלאי 250

  חצי משולם במזומן ,יורד לחברה כסף – זכות מזומן 125

  חייבים לספק, לכן נוצרה התחייבות לחברה – זכות ספק 125

  1.8.07:

  מכרה מלאי, יורד לחברה מלאי – זכות מלאי 200

  חצי משולם במזומן, נכנס לחברה כסף מהמכירה – חובה מזומן 250

  הלקוח חייב לי כסף, נכנס לחברה – חובה לקוח 250

  נוצר לחברה רווח של 300 כי היא קנתה מלאי ב-200 ומכרה אותו ב- 500

  – זכות רווח ממכירת מלאי 300

   

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  בתאריך 1.6.07 רכשה החברה מלאי בעלות של 250 ש”ח אשר חציו שולם במזומן וחציו ישולם בשנת 2008.
  בתאריך 1.8.07 מכרה החברה מלאי בעלות של 200 ש”ח בעבור 500 ש”ח,
  סוכם עם הלקוח שמחצית תשולם בשנת 2007 ומחצית בשנת 2008.
  מהן פקודות היומן בשנת 2008?

  נכון

  החברה משלמת לספק את מחצית התשלום שחייבת לו משנת 2007 – זכות מזומן 125

  ביטול התחייבות בגין הספק כי החברה שילמה לו – חובה ספק 125

  החברה מקבלת כסף מהלקוח שהיה חייב לה בשנת 2007 – חובה מזומן 250

  ביטול הלקוח מהמאזן כי הלקוח שילם לחברה – זכות לקוח 250

   

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  בתאריך 1.7.07 לקחה החברה הלוואה בסך של 150 ש”ח, ההלוואה לא צמודה,
  ההלוואה נושאת ריבית שנתית בסך של 4% (הריבית הינה על הקרן בלבד).
  בתאריך 1.7.08 נפרעה 50% מההלוואה (קרן+ריבית).
  מהן פקודות היומן בשנת 2007?

  נכון

  1.7.07:

  נכנס לחברה כסף מגדיל לחברה את צד הנכסים – חובה מזומן 150

  החברה לקחה הלוואה לכן מגדיל לחברה את צד ההתחייבויות – זכות הלוואה 150

  31.12.07:

  יש לחברה הוצאות ריבית ולכן עלינו לחשב אותם ולרשום בגינם פקודות יומן.

  (6/12) * 4% * 150 = 3 וסכום זה יתווסף להלוואה.

  נכנס לנו להוצאות במהלך השנה בגין הריבית – חובה הוצאות ריבית 3

  ההתחייבות שלי בגין ההלוואה גדלה – זכות הלוואה 3

   

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  בתאריך 1.7.07 לקחה החברה הלוואה בסך של 150 ש”ח, ההלוואה לא צמודה,
  ההלוואה נושאת ריבית שנתית בסך של 4% (הריבית הינה על הקרן בלבד).
  בתאריך 1.7.08 נפרעה 50% מההלוואה (קרן+ריבית).
  מהן פקודות היומן רק בגין הפירעון בשנת 2008?

  נכון

  לפני שאנו פורעים מחצית מההלוואה, אנו צריכים לדעת כמה ריבית התווספה לנו להלוואה שנייה לפני הפירעון.

  (6/12) * 4% * 150 = 3 וסכום זה יתווסף להלוואה.

  נכנס לנו להוצאות במהלך השנה בגין הריבית – חובה הוצאות ריבית 3

  ההתחייבות שלי בגין ההלוואה גדלה – זכות הלוואה 3

  לכן אנו יודעים שכרגע החברה חייבת בגין ההלוואה 150 שזאת כל ההלוואה שהיא

  לקחה + 3 משנה שעברה + 3 מהשנה = 156 סך כל ההתחייבות בגין ההלוואה שרשומה בספרים.

  כרגע אנו פורעים 50% מההלוואה לכן 156*50% = 78

  החברה משלמת כסף בגין ההלוואה לכן יורד לחברה בצד הנכסים – זכות מזומן 78

  החברה פורעת חלק מההלוואה לכן מבטלת חלק מההתחייבות שיש לה במאזן – חובה הלוואה 78

   

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  חברה רכשה נכס ביום 1.7.05 והחליטה להשכיר אותו ב-30 ש”ח לחודש
  אשר שולמו מראש (חוזה לשנה אחת בלבד מיום הרכישה).
  מה תהיה פקודת היומן ביום חתימת החוזה, ופקודת היומן בסוף שנת 2005?

  נכון

  ביום חתימת החוזה החברה מקבלת כסף בגין כל השנה לכן קודם כל אנו שמים לב שאנחנו מקבלים מזומן בגין שנה שלמה –

  30 * 12 = 360 חובה מזומן 360, מנגד ביום חתימת החוזה כאשר קיבלנו את הנכס נוצרה לי התחייבות זכות הכנסות מראש 360.

  בסוף השנה קטנה ההתחייבות של החברה, לכן נבטל מחצי מההתחייבות שרשמנו בהתחלה (נבטל חצי כי עברה חצי שנה מתוך השנה) –

  360 *(6/12) = 180 חובה הכנסות מראש 180, ובמקביל אנו יודעים שחייבת להיות עוד פקודת יומן בגובה 180 שתאזן לנו את פקודות היומן.

  אנו נכיר בסכום של חצי השנה שעברה לדוח רווח והפסד בתור זכות הכנסות שכירות 180.

   

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  חברה רכשה נכס ביום 1.7.05 והחליטה להשכיר אותו ב-30 ש”ח לחודש
  אשר שולמו מראש (חוזה לשנה אחת בלבד מיום הרכישה).
  מה תהיה הפקודת יומן בשנת 2006 ?

  נכון

  בשנת 2006 מסתיים החוזה, ולכן קודם כל אני אבטל את ההתחייבות שנשארה לי בגין “הכנסות מראש” – חובה הכנסות מראש 180.

  דבר שני אני יודע שחייבת להיות עוד פקודת יומן שתאזן לי את פקודות היומן, ולכן אני יודע שמדובר על סכום של 180,

  בנוסף אני יודע שאני השכרתי נכס ואני אמור לרשום רווח מהשכרת הנכס בדוח רווח והפסד – זכות הכנסות שכירות 180.

   

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  בתאריך 1.6.2011 החליטה חברת B לשכור משרד, ושילמה מראש 240 ש”ח
  עבור שנה מיום חתימת החוזה (חוזה לשנה אחת בלבד מיום חתימת החוזה)
  מה תהיה פקודת היומן ביום חתימת החוזה, ופקודת היומן בסוף שנת 2011?

  נכון

  ביום חתימת החוזה החברה משלמת כסף בגין כל השנה לכן קודם כל אנו שמים לב שהחברה מוציאה

  מזומן בגין שנה שלמה 240 ש”ח – זכות מזומן 240, מנגד ביום חתימת החוזה כאשר שילמנו

  נוצר לחברה נכס במאזן כי היא שילמה כסף ועוד לא השתמשה בשירות/נכס כלל כי רק עכשיו

  ההסכם נחתם – חובה הוצאות מראש 240. (כל חודש 20 שקל)

  כאשר מגיעים לסוף שנה אנו שמים לב שהחברה ניצלה 7 חודשים לכן 7 * 20 = 140

  לכן נוריד מהנכס שרשמנו ביום חתימת החוזה – זכות הוצאות מראש 140 ובמקביל אנו

  יודעים שחייבת להיות עוד פקודת יומן בגובה 140 שתאזן לנו את פקודות היומן.

  אנו נכיר בסכום של 140 שעברה לדוח רווח והפסד בתור חובה הוצאות שכירות 140

   

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  בתאריך 1.6.2011 החליטה חברת B לשכור משרד, ושילמה מראש 240 ש”ח
  עבור שנה מיום חתימת החוזה (חוזה לשנה אחת בלבד מיום חתימת החוזה)
  מה תהיה פקודת היומן בשנת 2012?

  נכון

  תחילה אנו נבטל את כל ההוצאות מראש שרשומות בספרים, היות ואנחנו עכשיו בשנת 2012 ובשנה זאת מסתיים החוזה –

  זכות הוצאות מראש 100 (על 5 חודשים שנשארו כפול 20 ש״ח לחודש).

  ובמקביל נרשום – חובה הוצאות שכירות 100 (כי עכשיו אני יכול להכיר בהם בדוח רווח והפסד)

   

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  בתאריך 1.6.11 נלקחה הלוואה על ידי חברה A בסך 100,000 ש”ח צמודה לדולר,

  לפירעון מלא בתאריך ה- 1.1.12.

  נכון

  בנתוני השאלה אנו רואים שהחברה לקחה הלוואה של 100,000 שקל שאם נהפוך אותם

  לדולרים באותו היום שנלקחה ההלוואה נקבל 100,000/5 = 20,000$.

  בתאריך 31.12.11 הדולר עלה ובעקבות כך ההתחייבות שלנו גדלה מכיוון שההלוואה צמודה לדולר.

  20,000$ * 6 = 120,000 ש”ח וזהו סכום ההלוואה שיופיע במאזן בתאריך 31.12.11.

   

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  בתאריך 1.6.11 נלקחה הלוואה על ידי חברה A בסך 100,000 ש”ח צמודה לדולר,

  לפירעון מלא בתאריך ה- 1.1.12.

  מהו הסכום שפרעה הפירמה בתאריך ה -1.1.12?

  נכון

  אנו יודעים שההלוואה של החברה היא 20,000$, בתאריך פירעון ההלוואה הדולר שוב עלה ולכן גם ההתחייבות שלנו תעלה במאזן שנייה לפני הפירעון20,000$ * 6.2 = 124,000 ש”ח.

  כלומר נגדיל את ההתחייבות שלנו מ-120,000 ש”ח ל-124,000 ש”ח ולאחר מכן נפרע את כל ההלוואה

   

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  בתאריך 1.6.11 נלקחה הלוואה על ידי חברה A בסך 100,000 ש”ח צמודה לדולר,

  לפירעון מלא בתאריך ה- 1.1.12.

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  לא נכון