מבחן במימון 1
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

מבחן סיכום

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  פלוני מעוניין לקנות מכונית העולה 50,000 ₪, מאחר ואין ברשותו את
  הכסף הנדרש הוא ניגש לבנק כדי לקחת הלוואה לשנה אחת בלבד.
  הבנקאי מציע לפלוני הלוואה בגובה כל הסכום הנדרש לקניית המכונית
  (50,000 ₪) בריבית תעריפית של 5% לשנה.
  מהו סכום הריבית שפלוני נדרש לשלם בתום השנה?

  נכון

  אנו יודעים שפלוני לוקח הלוואה בסך 50,000 ₪ לשנה אחת בריבית תעריפית של 5% לשנה,

  לכן על מנת לגלות את סכום הריבית שפלוני יידרש לשלם בסוף השנה נכפיל את הקרן בריבית

  התעריפית 50,000 * 0.05 = 2500

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  פלוני קיבל הלוואה של 20,000 ₪ לשנה אחת, בריבית תעריפית של 5%.
  הקרן והריבית ישולמו בתום התקופה.
  איזה סכום כספי פלוני יחזיר (קרן+ריבית) בתום השנה?

  נכון

  אנו יודעים שפלוני קיבל הלוואה בסך 20,000 ₪ לשנה אחת בריבית תעריפית של 5% לשנה, לכן על מנת לגלות את סכום הקרן והריבית שפלוני ידרש לשלם בסוף השנה כדי לסגור את כל ההלוואה אנו נצטרך להכפיל את הקרן (שהיא 20,000 ₪ שהוא לקח מהבנק) בריבית התעריפית (5%) אבל יש לשים לב שהפעם מבקשים גם את הקרן וגם את הריבית לכן אנו מוסיפים לריבית 1 שזה בעצם מייצג את הקרן ( אם נחשב 1*20,000=20,000) להלן החישוב 1.05 * 20,000 = 21,000. ניתן להגיע בעוד דרך לאותה תשובה, בכך שניקח את הקרן שלנו ונוסיף לה רק את הריבית בגין ההלוואה להלן החישוב 20,000 + (20,000 * 0.05 ) =21,000

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  פלוני יודע שעוד שנה הוא אמור לקבל סכום של 2,000 ₪ ושהריבית היא 5%.
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  אנו יודעים שפלוני יקבל בעוד שנה סכום של כסף ונתונה לנו הריבית.כאשר מדובר בהיוון אחורה עם ריבית כלשהי ולא משנה מהו הסכום ומהי הריבית (חוץ מהמקרה שבו הריבית היא 0% שאז נקבל את אותו הסכום),
  התוצאה תמיד תצא נמוכה יותר, כמו שבמקרה שלנו פלוני אמור לקבל בעוד שנה 2000 ₪, לכן אנו יודעים שאם הוא יבצע היוון אחורה הוא יקבל פחות מ- 2,000 ₪.

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  אבי, רוני ויוסי אמורים לקבל בעוד שנה סכום של 10,000 ש”ח. הריבית השנתית התקפה לכל אחד

  מהם מתוארת באופן הבא- בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  אנו רואים שהריבית של יוסי היא גבוהה ביותר, אחריה הריבית של רוני ולאחר מכן של אבי. אנו יודעים שכאשר מדובר על אותו סכום כמו בדוגמה שלנו 10,000 ₪  ומהוונים אחורה אז הסכום שיתקבל הוא יותר נמוך מ- 10,000 ₪ , ואנו גם יודעים שככל שהריבית גבוהה יותר כך הסכום שיתקבל כאשר מהוונים יהיה נמוך יותר. לכן ליוסי יש את הריבית הגבוהה ביותר לכן הערך הנוכחי של הסכום של יוסי יהיה הנמוך ביותר, ואנו רואים שהריבית של רוני היא בין הריבית של יוסי לריבית של אבי ולכן הערך הנוכחי של הסכום של רוני היא בין יוסי לאבי, ואנו רואים שהריבית של אבי הכי נמוכה ולכן יהיה לו את הערך הנוכחי של הסכום הגבוה ביותר.

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  פלוני הפקיד 5,000 ₪ בפקדון בבנק למשך 3 שנים בריבית של 10% לשנה.
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  אנו יודעים שפלוני הפקיד בפקדון  5,000 ₪ בריבית של 10% לשנה במשך 3 שנים, לכן אם פלוני הפקיד בפקדון כסף שזה אומר שהיה לו כסף והוא החליט לשים בפקדון ולא לגעת בו אז מן הסתם הוא יקבל בעוד 3 שנים סכום גדול יותר, היות והוא מקבל ריבית כל שנה על זה שהוא שם את הכסף במקום כלשהו ולא יכול להשתמש בו לצרכיו האישיים.

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון