מבחן במימון 2
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

מבחן סיכום

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  פלוני קיבל הלוואה בסך 40,000 ₪ לשנה אחת, בריבית תעריפית של 10%.
  הקרן והריבית ישולמו בתום התקופה.
  איזה סכום כספי פלוני יחזיר (קרן+ריבית) בתום השנה?

  נכון

  אנו יודעים שפלוני קיבל הלוואה בסך 40,000 ₪ לשנה אחת בריבית תעריפית של 10% לשנה.על מנת לחשב את סכום הקרן והריבית שפלוני ידרש לשלם בסוף השנה כדי לסגור את כל ההלוואה אנו נצטרך להכפיל את הקרן (שהיא 40,000 ₪ שהוא לקח מהבנק) בריבית התעריפית (10%) אבל יש לשים לב שהפעם מבקשים גם את הקרן וגם את הריבית לכן אנו מוסיפים לריבית 1 שזה בעצם מייצג את הקרן ( אם נחשב 1*40,000=40,000) להלן החישוב 1.10 * 40,000 = 44,000. ניתן להגיע בעוד דרך לאותה תשובה, בכך שניקח את הקרן שלנו ונוסיף לה רק את הריבית בגין ההלוואה להלן החישוב 40,000 + (40,000 * 0.10 ) =44,000

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  פלוני קיבל הלוואה בסך 50,000 ש”ח לתקופה של שנה בריבית תעריפית של 15%.
  בנוסף, פלוני מחויב בדמי הקצאת אשראי בשיעור של 3%.
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  על מנת לקבל את הריבית האפקטיבית אנו צריכים לחבר את הריבית התעריפית ואת שיעור דמי הקצאת האשראי 15%+3%=18%

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  פלוני קיבל הלוואה בסך 70,000 ש”ח לתקופה של שנה בריבית תעריפית של 15%.
  בנוסף, פלוני מחויב בדמי הקצאת אשראי בשיעור של 7%.
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  על מנת לקבל את הריבית האפקטיבית אנו צריכים לחבר את הריבית התעריפית ואת שיעור דמי הקצאת האשראי 15%+7%=22%  ולכן התשובה היא 4

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  פלוני קיבל הלוואה בסך 100,000 ש”ח לתקופה של שנה בריבית תעריפית של 15%.
  בנוסף, פלוני מחויב בדמי הקצאת אשראי בשיעור של 3%.
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  פלוני קיבל הלוואה בסך 100,000 ₪ שבעצם היא הקרן, נחשב כמה פלוני ישלם רק עבור הריבית 15% * 100,000 ₪ = 15,000 ₪ ו
  לאחר מכן נחשב כמה פלוני ישלם רק עבור דמי הקצאת האשראי 3% * 100,000 ₪ = 3,000 ₪
  והסכום שפלוני יצטרך להחזיר בסוף השנה הוא 100,000+15,000+3,000=118,000 ₪

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  פלוני קיבל הלוואה בסך 50,000 ש”ח לתקופה של שנה בריבית תעריפית של 10%.
  בנוסף, פלוני מחוייב בדמי הקצאת אשראי בשיעור של 5%.
  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  פלוני קיבל הלוואה בסך 50,000 ₪ שבעצם היא הקרן, נחשב כמה פלוני ישלם רק עבור הריבית 10% * 50,000 ₪ = 5,000 ₪
  ולאחר מכן נחשב כמה פלוני ישלם רק עבור דמי הקצאת האשראי 5% * 50,000 ₪ = 2,500 ₪
  והסכום שפלוני יצטרך להחזיר בסוף השנה הוא 50,000+5,000+2,500=57,500 ₪

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  פלוני הפקיד 50,000 ש”ח בבנק לשנתיים, הפיקדון נושא ריבית בשיעור שנתי של 6%.
  מהו סכום הכסף שיהיה ברשות פלוני בתום השנתיים?

  נכון

  נשתמש בנוסחת עיתוד (ריבית+1) בחזקת מספר השנים הנתונה וכל הסכום כפול הקרן (1+0.06) בחזקת 2=1.1236 ועכשיו נכפיל בקרן 1.1236*50,000=56,180

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  פלוני הפקיד 150,000 ש”ח בבנק לשנתיים, הפיקדון נושא ריבית בשיעור שנתי של 10%.
  מהו סכום הכסף שיהיה ברשות פלוני בתום השנתיים?

  נכון

  נשתמש בנוסחת עיתוד (ריבית+1) בחזקת מספר השנים הנתונה וכל הסכום כפול הקרן (1+0.10) בחזקת 2=1.21 ועכשיו נכפיל בקרן 1.21*150,000=181,500.

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  פלוני הפקיד 100,000 ש”ח בבנק לשלוש שנים. הפיקדון נושא ריבית בשיעור שנתי של 3.5%.
  מהו סכום הכסף שיהיה ברשותו בתום השלוש שנים? (הסכומים מעוגלים לשקל השלם הקרוב)

  נכון

  נשתמש בנוסחת עיתוד (ריבית+1) בחזקת מספר השנים הנתונה וכל הסכום כפול הקרן (1+0.035) בחזקת 3=1.1087 ועכשיו נכפיל בקרן 1.1087*100,000=110,870

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  לא נכון