מבחן בסטטיסטיקה 1

15 שאלות

בסיום המבחן תוכלו לראות את התוצאות המלאות