מבחן בסטטיסטיקה 2
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

15 שאלות

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  להלן נתונים לגבי מספר השביתות בלימודי אקדמיה- בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  על מנת למצוא את סטיית התקן אנו נדרשים לבנות טבלה, אך לפני בניית הטבלה אנו צריכים לחשב את

  הממוצע שיכנס לטבלה 1*1 + 1*3 + 1*8 + 1*9 + 1*10 + 1*11=42 , 42/6=7.

  לאחר מכן סוכמים (מחברים) את עמודה מספר 4 שזה יוצא 82 ולאחר מכן מחלקים במספר העובדים 82/6=13.666

  ולאחר מכן נעשה למספר שקיבלנו שורש במחשבון ונקבל את סטית התקן 3.69.

   

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  להלן נתונים לגבי מספר הכנסים בתחום הנדל”ן בישראל- בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  תחילה נסדר את הערכים מהנמוך לגבוה ולאחר מכן נראה מה ההפרש בין הערך הנמוך

  ביותר לגבוה ביותר וזהו הטווח: 3,3,6,6,6,7,7,9, 9-3=6.

   

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  להלן נתונים לגבי מספר כלי הרכב במשפחות מרובות ילדים:

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  נסדר את הערכים (מספר כלי הרכב) לפי סדר עולה  3,3,5,7,8,8,8,9,9,10,12. מספר הערכים הוא אי-זוגי, לכן ניקח את הערך שבמקום האמצעי (במקום הששי): 8.

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  להלן נתונים לגבי מספר השביתות בבית חרושת במספר שנים עוקבות:

  תצפית12345
  מספר שביתות25738

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  על מנת למצוא את סטיית התקן אנו נדרשים לבנות טבלה, אך לפני בניית הטבלה אנו צריכים לחשב את הממוצע שיכנס לטבלה:

  5 = 5 / (2+5+7+3+8)

  1234
  ערךממוצעהערך פחות הממוצעמה שקיבלנו בעמודה 3 נעלה בריבוע (בחזקת 2)
  253-(3-) בחזקת 2 = 9
  352-(2-) בחזקת 2 = 4
  5500 בחזקת 2 = 0
  752+2 בחזקת 2 = 4
  853+3 בחזקת 2 = 9

  לאחר מכן סוכמים את מה שהתקבל בעמודה מספר 4 ומחלקים במספר בגודל המדגם:

  (9+4+0+4+9) / 5 = 5.2

  המספר שהתקבל הוא השונות. נפעיל עליו שורש במחשבון ונקבל את סטית התקן: 2.28.

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  להלן נתונים לגבי מספר השביתות שאירעו בחמש השנים האחרונות ב-59 מפעלים:

  הערך

  (מספר שביתות)

  השכיחות

  (מספר מפעלים)

  17
  215
  328
  46
  53
  סה”כ59

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  כדי לחשב את הממוצע אנו נדרשים להכפיל כל ערך בשכיחות שלו, לסכום את המכפלות, ולחלק בגודל המדגם (מספר המפעלים):

  2.71 = 59 / (3*5 + 28*3 + 15*2  + 7*1)

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  להלן טבלה המתארת את התפלגות מקצועות העובדים במפעל במדגם:

  הערך

  (מקצוע)

  השכיחות

  (מספר העובדים)

  נגר71
  פסל26
  צייר9
  מהנדס85
  סה”כ191

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  נחשב את השכיחות היחסית של כל מקצוע, שמחושבת ע”י חלוקת השכיחות במספר העובדים שנבדקו במדגם.

  נגר – 71/191 = 37.17%

  פסל – 26/191 = 13.61%

  צייר – 9/191 = 4.71%

  מהנדס –  85/191 = 44.5%

  מהחישובים הנ”ל, התשובה שהשכיחות היחסית של מקצוע “צייר” הוא 4.71%

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  להלן טבלה המתארת את התפלגות הגיל של התושבים במדגם:

  המחלקה

  (טווח הגילים)

  השכיחות

  (מספר התושבים)

  20-306
  30-4030
  40-5060
  50-6024
  סה”כ120

  בחרו את התשובה הנכונה :

  נכון

  על מנת למצוא את צפיפות המחלקה נבנה טבלה

  המחלקהשכיחותשכיחות יחסיתרוחב מחלקהצפיפות (שכיחות יחסית באחוזים חלקי רוחב מחלקה)
  20-3066/120=5%30-20=105/10=0.5
  30-403030/120=25%40-30=1025/10=2.5
  40-506060/120=50%50-40=1050/10=5
  50-602424/120=20%60-50=1020/10=2
  סה”כ120100%  

  אנו רואים שהצפיפות במחלקה 50-60 היא 2.

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  להלן טבלה המתארת את התפלגות משקי הבית לפי מספר הנפשות במשק בית במדגם:

  הערך

  (מספר נפשות)

  השכיחות

  (מספר משקי בית)

  15
  27
  321
  46
  53
  סה”כ42

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  כדי לחשב את הממוצע אנו נדרשים להכפיל כל ערך בשכיחות שלו, לסכום את המכפלות שהתקבלו, ולחלק בגודל המדגם (מספר משקי הבית):

  (1*5 + 2*7 + 3*21 + 4*6 + 5*3) / 42 = 2.88

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  להלן טבלה המתארת את התפלגות מספר החדרים בדירות שבמדגם:

  הערך

  (מספר החדרים בדירה)

  שכיחות

  (מספר הדירות)

  16
  28
  313
  49
  סה”כ36

  בחרו את התשובה הנכונה :

  נכון

  השכיחות של כל מספר חדרים מייצגת את מספר המקרים במדגם שבהם היו דירות בעלות מספר החדרים הנ”ל.

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  להלן נתונים לגבי שנות וותק של 10 אנשי סגל באוניברסיטה:

  תצפית12345678910
  וותק131071381914178

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  תחילה נסדר את הוותק לפי סדר עולה 1,3,7,8,8,10,13,14,17,19

  ולאחר מכן ניקח את שני המספרים שבאמצע שהם בעצם החציון, ובגלל שיש לנו שני

  מספרים באמצע (ולא אחד) אז נעשה להם ממוצע וכך נגיע לחציון 8+10=9.

   

  לא נכון

  נסדר את הוותק לפי סדר עולה 1,3,7,8,8,10,13,14,17,19. מכיוון שמספר התצפיות הוא זוגי, ניקח את שני המספרים שבאמצע (במקום החמישי והששי) ונחשב את הממוצע שלהם: (8+10) / 2 = 9

 11. 15/11
  11. שאלה

  להלן נתונים לגבי מספר הכנסים שאירעו במספר פירמות במהלך העשור האחרון:

  תצפית12345678
  מספר כנסים610766616

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  על מנת למצוא את סטית התקן נחשב תחילה את הממוצע:

  (6+10+7+6+6+6+1+6) / 8 = 6

  כעת נבנה טבלה:

  1234567
  הערךשכיחותשכיחות יחסיתממוצעהפרש בין ערך לממוצעעמודה 5 בריבוע

  (בחזקת 2)

  תרומה לפיזור=עמודה 6 כפול עמודה 3
  111/8=12.5%65-2525*0.125=3.125
  655/8=62.5%6000*0.625=0
  711/8=12.5%6111*0.125=0.125
  1011/8=12.5%641616*0.125=2
  סה”כ8100%5.25

   הסכום של עמודה 7 (חושב כבר) הוא 5.25 וזוהי השונות. נפעיל שורש במחשבון, ונמצא את סטית התקן: 2.29

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  להלן טבלה המתארת את התפלגות מספר השביתות במפעלים במדגם:

  הערך

  (מספר שביתות)

  השכיחות

  (מספר מפעלים)

  18
  26
  35
  44
  52
  סה”כ25

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  המספר הגבוה ביותר בטור של השכיחות הוא 8, והוא מייצג את מספר המקרים שבהם הופיע הערך 1.

  לכן, 1 הוא השכיח.

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  להלן נתונים לגבי מספר נפשות במשפחה של כלכלנים בכירים המרצים במכללות ברחבי הארץ:

  תצפית1234567
  מספר נפשות6766318

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  הטווח הוא ההפרש בין הערך הגבוה ביותר (שהוא 8) לבין הערך הנמוך ביותר (שהוא 1): 8-1=7

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  להלן טבלה המתארת את התפלגות גיל הקשישים בבית אבות במדגם:

  המחלקה

  (תחום הגילים)

  השכיחות

  (מספר הקשישים)

  50-605
  60-7020
  70-8040
  80-9035
  סה”כ100

  בחרו את התשובה הנכונה :

  נכון

  על מנת למצוא את צפיפות המחלקה נבנה טבלה

  המחלקהשכיחותשכיחות יחסיתרוחב מחלקהצפיפות (שכיחות יחסית כאחוזים חלקי רוחב מחלקה)
  50-6055/100=5%60-50=105/10=0.5
  60-702020/100=20%70-60=1020/10=2
  70-804040/100=40%80-70=1040/10=4
  80-903535/100=35%90-80=1035/10=3.5
  סה”כ100100%  

  הצפיפות במחלקה 70-80 היא 4.

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  להלן טבלה המתארת את התפלגות מספר המכוניות במשפחה במדגם:

  הערך

  (מספר המכוניות במשפחה)

  שכיחות

  (מספר המשפחות)

  130
  235
  345
  415
  סה”כ125

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  כדי לחשב את הממוצע אנו נדרשים להכפיל כל ערך בשכיחות שלו, לסכום את המכפלות ולחלק בגודל המדגם (מספר המשפחות במדגם):

  (1*30 + 2*35 + 3*45 + 4*15) / 125 = 2.36

  לא נכון