מבחן בסטטיסטיקה 3
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

15 שאלות

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  נתון כי המשקל של תושבי המדינה מתפלג נורמלית עם ממוצע של 75 ק”ג וסטיית תקן של 10 ק”ג.

  מהו אחוז המקרים שמשקלם נמוך מ-85 ק”ג?

  נכון


  φ(1) = 0.8413

  84.13% מהמקרים משקלם נמוך מ – 85 ק”ג

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  נתון כי המשקל של תושבי המדינה מתפלג נורמלית עם ממוצע של 75 ק”ג וסטיית תקן של 10 ק”ג.

  מהו אחוז המקרים שמשקלם גבוה מ-65 ק”ג?

  נכון

  φ(-1) = 0.1587

  15.87% מהמקרים משקלם נמוך מ-65 ק”ג, ולכן 84.13% משקלם גבוה מ-65 ק”ג

  (100% – 15.87% = 84.13%)

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  נתון כי המשקל של תושבי המדינה מתפלג נורמלית עם ממוצע של 75 ק”ג וסטיית תקן של 10 ק”ג.

  מהו אחוז המקרים שמשקלם בין 80 ק”ג ל-85 ק”ג?

  נכון

  φ(1) = 0.8413 φ(0.5) = 0.6915

  14.98% = 0.1498 = 0.6915 – 0.8413

  14.98% מהמקרים נמצאים בין 80 ק”ג ל-85 ק”ג

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  נתון כי המשקל של תושבי המדינה מתפלג נורמלית עם ממוצע של 75 ק”ג וסטיית תקן של 10 ק”ג.

  נבדקו 800 תושבים. כמה מתוכם צפויים לשקול בין 70 ק”ג ל-75 ק”ג?

  נכון

  φ(-0.5) = 0.3085

  φ(0) = 0.5

  0.1915 = 0.3085 – 0.5

  153.2 = 800 * 0.1915

  מעגלים למספר שלם 153
  משקלם של 153 תושבים צפוי להימצא בין 70 ק”ג ל – 75 ק”ג

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  נתון כי המשקל של תושבי המדינה מתפלג נורמלית עם ממוצע של 75 ק”ג וסטיית תקן של 10 ק”ג.

  מהו העשירון העליון של המשקל בישראל?

  נכון

  נחפש בטבלה את ערך ה-Z שמקיים:Z=1.28 / φ(Z) =0.9

  נחפש את המשקל X המתאים לערך ה-Z הנ”ל:

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  משתנה מתפלג נורמלית עם ממוצע לא ידוע ועם סטיית תקן ידועה של 15. במדגם בן 100 תצפיות, התקבל ממוצע של 70.

  מהו אורך רווח הסמך ברמת ביטחון של 95%?

  נכון

  מהטבלה φ(1.96) = 0.975

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  משתנה מתפלג נורמלית עם ממוצע לא ידוע ועם סטיית תקן ידועה של 15. במדגם בן 300 תצפיות התקבל ממוצע של 70.

  מהו אורך רווח הסמך ברמת ביטחון של 95%?

  נכון

  מהטבלה φ(1.96) = 0.975

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  משתנה מתפלג נורמלית עם ממוצע לא ידוע ועם סטיית תקן ידועה של 15. במדגם בן 100 תצפיות התקבל ממוצע של 70.

  מהו אורך רווח הסמך ברמת ביטחון של 98%?

  נכון

  מהטבלה φ(2.33) = 0.99

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  משתנה מתפלג נורמלית עם ממוצע לא ידוע ועם סטיית תקן ידועה של 15. במדגם בן 300 תצפיות התקבל ממוצע של 70.
  מהו אורך רווח הסמך ברמת ביטחון של 98%?

  נכון

  מהטבלה φ(2.33) = 0.99

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  מה הקשר בין גודל המדגם לבין אורך רווח הסמך?

  נכון

  בנוסחה של אורך רווח הסמך מופיע גודל המדגם במכנה. לפיכך, ככל שגודל המדגם גדל, אורך הרווח קטן.

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  מה הקשר בין רמת הביטחון לבין אורך רווח הסמך?

  נכון

  ככל שרמת הבטחון קטנה, ערך ה-Z מהטבלה קטן. ערך ה-Z מופיע בנוסחת אורך רווח הסמך ככופל. לכן, ככל שערך ה-Z קטן, אורך רווח הסמך קטן.

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  רמת המובהקות היא ההסתברות לטעות (לדחות H0, כאשר היא נכונה), ורמת הביטחון היא ההסתברות לקבל את H0 כשהיא נכונה. אלה מאורעות משלימים וסכום ההסתברויות הוא 100%.

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  מבחן אי-תלות הינו בין שני משתנים, שלכל אחד מהם מספר סופי של קטגוריות. וגם אם הקטגוריות האלה הן מספרים, ההתייחסות למשתנה היא כמו משפנה איכותי, כי אין התייחסות לערך של המספר.

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  צורת ההתפלגות של chi בריבוע היא:

  כלומר, אסימטרית ימנית (מתקבלים רק ערכים שאינם שליליים).

  ברגרסיה פשוטה (עם משתנה מסביר אחד. ציון R בריבוע הוא הריבוע של מקדם המתאם בין המסביר למוסבר, וכשמקדם המתאם גבוה יותר (בערך מוחלט) הקשר הלינארי חזק יותר.

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  בחרו באפשרות הנכונה:

  נכון

  מקדם המתאם מקבל ערכים שבין 1- לבין 1. בשני הקצוות של התחום הקשר הלינארי מושלם (מושלם ושלילי או מושלם וחיובי). כאשר מקדם המתאם הוא 0, לא ניתן לאפיין קשר לינארי.

  לא נכון