מבחן בסטטיסטיקה 4
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

15 שאלות

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  משקלו של לימון מתפלג נורמלית עם תוחלת של 90 גרם ועם סטית תקן של 15 גרם. מצפים כי שיטת השקייה חדשה תגדיל את המשקל הממוצע של לימון.
  נלקח מדגם של 150 לימונים שהושקו בשיטה החדשה, ונמצא כי המשקל הממוצע הוא 93 גרם.

  האם ניתן לומר ברמת מובהקות של 5%, כי שיטת ההשקיה החדשה אכן העלתה את משקלו של לימון?

  נכון

  שלב א: ניסוח ההשערות

   

  שלב ב: זיהוי רמת מובהקות וסוג המבחן

  רמת מובהקות של 5% בבדיקת השערות חד-צדדית

  שלב ג: מציאת ה-Z הקריטי בטבלה

  מהטבלה φ(Z) = 0.95    ->     Z=1.65

  שלב ד: חישוב ה-Z הסטטיסטי

  שלב ה: מסקנה

  ברמת מובהקות של 5% נדחה H0 ונקבל את H1, כלומר שיטת ההשקייה החדשה מעלה את משקל הלימון.

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  משקלו של לימון מתפלג נורמלית עם תוחלת של 90 גרם ועם סטית תקן של 15 גרם. מצפים כי שיטת השקייה חדשה תגדיל את המשקל הממוצע של לימון.
  נלקח מדגם של 150 לימונים שהושקו בשיטה החדשה, ונמצא כי המשקל הממוצע הוא 93 גרם.

  האם ניתן לדעת ללא בדיקה נוספת אם מסקנתך תשתנה ביחס לשאלה 12 אם רמת המובהקות תהיה 1% ו-10%?

  נכון

  עבור רמת מובהקות גבוהה יותר (למשל, 10%) ה-Z הקריטי נמוך יותר, ה-Z הסטטיסטי המחושב עדיין יהיה מעליו, והמסקנה תשאר כמקודם.

  עבור רמת מובהקות נמוכה יותר (למשל, 1%), ה-Z הקריטי גבוה יותר, ולכן לא ניתן לדעת אם ה-Z הסטטיסטי המחושב עדיין מעליו או כבר מתחתיו.

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  משקלו של לימון מתפלג נורמלית עם תוחלת של 90 גרם ועם סטית תקן של 15 גרם. מצפים כי שיטת השקייה חדשה תגדיל את המשקל הממוצע של לימון.
  נלקח מדגם של 150 לימונים שהושקו בשיטה החדשה, ונמצא כי המשקל הממוצע הוא 93 גרם.

  מהי רמת המובהקות המינימאלית לדחיית הטענה המקורית?

  נכון

  רמת המובהקות המינימאלית לדחיית הטענה המקורית הינה 0.71%

   

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  משקלו של לימון מתפלג נורמלית עם תוחלת של 90 גרם ועם סטית תקן של 15 גרם. מצפים כי שיטת השקייה חדשה תגדיל את המשקל הממוצע של לימון.
  נלקח מדגם של 150 לימונים שהושקו בשיטה החדשה, ונמצא כי המשקל הממוצע הוא 93 גרם.

  מה גודל המדגם שמספיק לדחיית השערת האפס ברמת מובהקות של 5% (כאשר המממוצע נשאר 93)?

  נכון

  גודל המדגם המספיק לדחיית ההשערה ברמת מובהקות של 5% הוא 69.

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  מעוניינים לבדוק האם המוטיבציה של הסטודנטים החדשים במקצועות הריאלים ירדה. מנתוני העבר ידוע כי 30% מהסטודנטים לומדים במקצועות ריאלים.
  נלקח מדגם של 50 סטודנטים חדשים, והתברר כי 10 מהם לומדים במקצועות ריאלים.

  בדוק ברמת מובהקות של 5% את ההשערה שרמת המוטיבציה של הסטודנטים החדשים במקצועות הריאלים ירדה.

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  שלב א: ניסוח ההשערות

  שלב ב: רמת מובהקות

  רמת מובהקות של 5% בבדיקת השערות חד-צדדית

  שלב ג: מציאת ה-Z הקריטי בטבלה

  מהטבלה φ(Z) = 0.05    ->     Z=-1.65

  שלב ד: חישוב ה-Z הסטטיסטי

  שלב ה: מסקנה

  ברמת מובהקות של 5% נקבל H0 ונדחה H1, כלומר המוטיבציה של הסטודנטים החדשים במקצועות הריאלים לא ירדה.

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  מעוניינים לבדוק האם המוטיבציה של הסטודנטים החדשים במקצועות הריאלים ירדה. מנתוני העבר ידוע כי 30% מהסטודנטים לומדים במקצועות ריאלים.
  נלקח מדגם של 50 סטודנטים חדשים, והתברר כי 10 מהם לומדים במקצועות ריאלים.

  מהי רמת המובהקות המינימאלית לדחיית הטענה המקורית? (לפי רמת מובהקות של 5%)

  נכון

  רמת המובהקות המינימאלית לדחיית הטענה המקורית הינה 6.18%

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  מעוניינים לבדוק האם המוטיבציה של הסטודנטים החדשים במקצועות הריאלים ירדה. מנתוני העבר ידוע כי 30% מהסטודנטים לומדים במקצועות ריאלים.
  נלקח מדגם של 50 סטודנטים חדשים, והתברר כי 10 מהם לומדים במקצועות ריאלים.

  מה ניתן להסיק מרמת המובהקות המינימאלית?

  נכון

  ככל שרמת המובהקות גדלה ה-Z הקריטי מתקרב ל-0, וה-Z הסטטיסטי יהיה בודאות באיזור הדחיה. ככל שרמת המובהקות קטנה ה-Z הקריטי יתרחק מ-0, וה-Z הסטטיסטי יהיה בודאות באיזור הקבלה.

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  חוקר בדק את הטענה כי פועלים האוכלים ארוחת בוקר עובדים יותר מהר במהלך היום.
  ידוע כי משך הזמן הממוצע הדרוש לייצר מוצר מסוים ע”י עובדים שלא אכלו ארוחת בוקר הוא 7 שעות.
  עבור מדגם של 30 פועלים שאכלו ארוחת בוקר, נמצא כי הזמן הממוצע לייצר אותו מוצר הוא 6 שעות עם סטית תקן של 2 (שעתיים).

  בדוק את ההשערה שפועלים שאוכלים ארוחת בוקר עובדים מהר יותר מאשר עובדים שלא אוכלים ארוחת בוקר, ברמת מובהקות של 5%.

  נכון


  שלב א: ניסוח ההשערות

  שלב ב: זיהוי רמת המובהקות וסוג המבחן

  רמת מובהקות של 5% בבדיקת השערות חד-צדדית

  שלב ג: מציאת ה-t הקריטי בטבלה

  מספר דרגות החופש הוא

  הערך הקריטי הוא 1.699-

  שלב ד: חישוב ה-t הסטטיסטי

  שלב ה: מסקנה

  ברמת מובהקות של 5% נדחה H0 ונקבל H1, כלומר החוקר אכן צודק בכך שפועלים האוכלים ארוחת בוקר עובדים יותר מהר במהלך היום.

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  חוקר בדק את הטענה כי פועלים האוכלים ארוחת בוקר עובדים יותר מהר במהלך היום.
  ידוע כי משך הזמן הממוצע הדרוש לייצר מוצר מסוים ע”י עובדים שלא אכלו ארוחת בוקר הוא 7 שעות.
  עבור מדגם של 30 פועלים שאכלו ארוחת בוקר, נמצא כי הזמן הממוצע לייצר אותו מוצר הוא 6 שעות עם סטית תקן של 2 (שעתיים).

  האם ניתן לדעת ללא שימוש נוסף בטבלת ההתפלגות t, מהי החלטת החוקר עבור 1%?

  נכון

  לא ניתן לדעת ללא שימוש נוסף בטבלה מהי החלטת החוקר, היות וה-t הקריטי זז לכיוון ה-t הסטטיסטי (המחושב) וללא בדיקה נוספת בטבלה לא נדע אם עקף את ה-t הסטטיסטי (המחושב) ובמצב כזה נקבל H0 ונדחה H1 או שלא עקף אותו ואז נקבל H1.

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  חוקר בדק את הטענה כי פועלים האוכלים ארוחת בוקר עובדים יותר מהר במהלך היום.
  ידוע כי משך הזמן הממוצע הדרוש לייצר מוצר מסוים ע”י עובדים שלא אכלו ארוחת בוקר הוא 7 שעות.
  עבור מדגם של 30 פועלים שאכלו ארוחת בוקר, נמצא כי הזמן הממוצע לייצר אותו מוצר הוא 6 שעות עם סטית תקן של 2 (שעתיים).

  האם ניתן לדעת ללא שימוש נוסף בטבלת ההתפלגות t, מהי החלטת החוקר עבור 10%?

  נכון

  ניתן לדעת ללא שימוש נוסף בטבלת ההתפלגות t, מהי החלטת החוקר מכיוון שה-t הקריטי (מהטבלה) לא זז לכיוון ה-t הסטטיסטי (המחושב), אלא זז לכיוון ההפוך, ולכן נדע שההחלטה לא משתנה, ושעדיין נדחה H0 ונקבל H1.

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  חוקר בדק את הטענה כי פועלים האוכלים ארוחת בוקר עובדים יותר מהר במהלך היום.
  ידוע כי משך הזמן הממוצע הדרוש לייצר מוצר מסוים ע”י עובדים שלא אכלו ארוחת בוקר הוא 7 שעות.
  עבור מדגם של 30 פועלים שאכלו ארוחת בוקר, נמצא כי הזמן הממוצע לייצר אותו מוצר הוא 6 שעות עם סטית תקן של 2 (שעתיים).

  באיזה טווח מספרים נמצאת רמת המובהקות המינימאלית לדחיית הטענה המקורית (H0)?

  נכון

  מצאנו שמספר דרגות החופש הוא 29, ושה- t הסטטיסטי (המחושב) הוא 2.695- .

  נחפש בשורת דרגת החופש בין אילו שני מספרים נמצא ה- t הסטטיסטי (המחושב) בערך מוחלט:

  בראש הטורים של מספרים אלו נמצאת ההסתברות של המשלים לרמת המובהקות:

  מכאן ש:

  רמת המובהקות המינימלית היא בין 0.5% לבין 1%.

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  חוקר בדק את הטענה כי פועלים האוכלים ארוחת בוקר עובדים יותר מהר במהלך היום. ידוע כי משך הזמן הממוצע הדרוש לייצר מוצר מסוים ע”י עובדים שלא אכלו ארוחת בוקר הוא 7 שעות. עבור מדגם של 30 פועלים שאכלו ארוחת בוקר, נמצא כי הזמן הממוצע לייצר אותו מוצר הוא 6 שעות עם סטית תקן של 2 (שעתיים).

  בהמשך לשאלה הקודמת – מה ניתן ללמוד מרמת המובהקות המינימאלית?

  נכון

  כשרמת המובהקות גדלה ה-t הקריטי מתקרב ל-0, ה-t הסטטיסטי יהיה מחוץ לתחום הקבלה ונדחה את H0. ולהפך, כאשר רמת המובהקות קטנה ה-t הקריטי מתרחק מ-0, ה-t הסטטיסטי יהיה בתוך תחום הקבלה ונקבל את H0.

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  על מנת לבדוק את יעילות תרגיל חזרה בכיתה, דגמו באקראי 5 סטודנטים ורשמו את מספר הנכשלים שלהם לפני התרגיל ואחריו. להלן התוצאות:

  54321סטודנט
  49578מספר נכשלים לפני התרגיל
  32653מספר נכשלים אחרי התרגיל

  בדוק את ההשערה שהתרגיל מקטין את מספר הנכשלים ברמת מובהקות של 10%.

  בחרו את התשובה הנכונה:

  נכון

  שלב א: ניסוח ההשערות

  H0:Md=0

  H1:Md>0

  שלב ב: זיהוי רמת המובהקות וסוג המבחן

  רמת מובהקות של 10% בבדיקת השערות חד-צדדית

  שלב ג: מציאת ה-t הקריטי בטבלה

  מספר דרגות החופש הוא:

  ה-t הקריטי הוא 1.533

  שלב ד: חישוב ה-t הסטטיסטי

  שלב ה – מסקנה

  ברמת מובהקות של 10% נדחה H0 ונקבל H1, כלומר התרגיל מקטין את מספר הנכשלים של הסטודנטים.

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  על מנת לבדוק את יעילות תרגיל חזרה בכיתה, דגמו באקראי 5 סטודנטים ורשמו את מספר הנכשלים שלהם לפני התרגיל ואחריו. להלן התוצאות:

  54321סטודנט
  49578מספר נכשלים לפני התרגיל
  32653מספר נכשלים אחרי התרגיל

  מהו הרווח בר סמך לשינוי במספר הנכשלים כתוצאה מהתרגיל ברמת ביטחון של 90%?

  נכון

  ה-t הקריטי עבור רווח סמך ברמת ביטחון של 90% עם 4 דרגות חופש הוא 2.132 (לפי הטבלה).

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  על מנת לבדוק את יעילות תרגיל חזרה בכיתה, דגמו באקראי 5 סטודנטים ורשמו את מספר הנכשלים שלהם לפני התרגיל ואחריו. להלן התוצאות:

  54321סטודנט
  49578מספר נכשלים לפני התרגיל
  32653מספר נכשלים אחרי התרגיל

  מה ניתן ללמוד מהרווח בר סמך? (קשור לשאלה קודמת)

  נכון

  מכיוון ש-0 נמצא בתוך רווח הסמך, המרחק של 0 מהממוצע שהתקבל (ה-t הסטטיסטי) קטן מה-t הקריטי, ולא ניתן לדחות את ההשערה שאין שינוי במספר הנכשלים.

  לא נכון