מבחן בסטטיסטיקה 5
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

מבחן סיכום

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  הטבלה להלן מציגה את חלוקת העובדים בחברת המקשר בין מעשנים ושאינם מעשנים בהתאם למין העובד:

  מעשןלא מעשןסה״כ
  גברים400200600
  נשים400400800
  סה”כ8006001400

  מה שעור הגברים שאינם מעשנים מכלל הגברים?

  נכון

  מחלקים את מספר הגברים שלא מעשנים (200) במספר כל הגברים (600).

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  הטבלה להלן מציגה את חלוקת העובדים בחברת המקשר בין מעשנים ושאינם מעשנים בהתאם למין העובד:

  מעשןלא מעשןסה״כ
  גברים400200600
  נשים400400800
  סה”כ8006001400

  מה אחוז הגברים בחברה?

  נכון

  מחלקים את מספר הגברים (600) במספר כל עובדי החברה (1400).

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  הטבלה להלן מציגה את חלוקת העובדים בחברת המקשר בין מעשנים ושאינם מעשנים בהתאם למין העובד:

  מעשןלא מעשןסה״כ
  גברים400200600
  נשים400400800
  סה”כ8006001400

  מה אחוז המעשנים בחברה?

  נכון

  מחלקים את מספר המעשנים (800) במספר כל עובדי החברה (1400).

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  הטבלה להלן מציגה את חלוקת העובדים בחברת המקשר בין מעשנים ושאינם מעשנים בהתאם למין העובד:

  מעשןלא מעשןסה״כ
  גברים400200600
  נשים400400800
  סה”כ8006001400

  מה אחוז הנשים המעשנות בחברה?

  נכון

  מחלקים את מספר הנשים המעשנות (400) במספר כל עובדי החברה (1400).

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  הטבלה להלן מציגה את חלוקת העובדים בחברת המקשר בין מעשנים ושאינם מעשנים בהתאם למין העובד:

  מעשןלא מעשןסה״כ
  גברים400200600
  נשים400400800
  סה”כ8006001400

  מה אחוז הגברים שאינם מעשנים בחברה?

  נכון

  מחלקים את מספר הגברים שאינם מעשנים (200) במספר כל עובדי החברה (1400).

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  חוקר בדק את הקשר בין משקל הדגים בכנרת לבין אורכם, באמצעות מדגם מייצג, וגילה שקיים קשר בין שני המשתנים במובהקות גבוהה מאוד. המשמעות היותר סבירה של התוצאה היא:

  נכון

  המדגם מייצג לדגי הכנרת, ולכן המסקנות יכולות להתייחס רק לכנרת. מכיוון שהקשר מובהק, יש סבירות גבוהה שהוא אכן קיים בכלל אוכלוסיית הדגים בכנרת.

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  בהתפלגות (חד-שיאית) עם הטיה שמאלית:

  נכון

  בהתפלגות עם הטיה שמאלית השכיח הוא הגדול ביותר, החציון קטן ממנו, והממוצע קטן משניהם.

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  בהתפלגות (חד-שיאית) עם הטיה שמאלית:


  נכון

  זאת ההגדרה של החציון. החציון הוא המספר שמחלק את ההתפלגות לשני חלקים שווים: יש הסתברות חצי לקבל ערכים גדולים ממנו (או שווים לו), והסתברות חצי לקבל ערכים קטנים ממנו (או שווים לו).

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  הטבלה הבאה במתכונת גבעול ועלים מציגה את תוצאות זמן הריצה של 12 רצי 100 מטר בכיתה. ערכי הגבעול מציגים שניות וערכי העלים מציגים עשיריות שניה.

  6 512
  5 4 3 213
  4 314
   15
  9 816
   17
  2 118

  מהו הזמן הממוצע?

  נכון

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  הטבלה הבאה במתכונת גבעול ועלים מציגה את תוצאות זמן הריצה של 12 רצי 100 מטר בכיתה. ערכי הגבעול מציגים שניות וערכי העלים מציגים עשיריות שניה.

  6 512
  5 4 3 213
  4 314
   15
  9 816
   17
  2 118

  מהו הזמן החציוני?

  נכון

  התוצאות שבשני המקומות האמצעיים (במקומות הששי והשביעי עבור מדגם בגודל 12) הן 13.5 ו-14.3. הממוצע שלהן הוא 13.9.

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  הטבלה הבאה במתכונת גבעול ועלים מציגה את תוצאות זמן הריצה של 12 רצי 100 מטר בכיתה. ערכי הגבעול מציגים שניות וערכי העלים מציגים עשיריות שניה.

  6 512
  5 4 3 213
  4 314
   15
  9 816
   17
  2 118

  מהו זמן הרבעון התחתון ((Lower Quantile?

  נכון

  התוצאות שבשני המקומות המתאימים לרבעון התחתון (המקומות השלישי והרביעי עבור מדגם בגודל 12) הן 13.2 ו-13.3. הממוצע שלהן הוא 13.25.

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  הטבלה הבאה במתכונת גבעול ועלים מציגה את תוצאות זמן הריצה של 12 רצי 100 מטר בכיתה. ערכי הגבעול מציגים שניות וערכי העלים מציגים עשיריות שניה.

  6 512
  5 4 3 213
  4 314
   15
  9 816
   17
  2 118

  מהו זמן הרבעון העליון ( ?(Upper Quantile

  נכון

  התוצאות שבשני המקומות המתאימים לרבעון העליון (המקומות התשיעי והעשירי עבור מדגם בגודל 12) הן 16.8 ו-16.9. הממוצע שלהן הוא 16.85.

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  ההתפלגות שלהלן מציגה את הגובה של ילדי כיתה ה׳ בעיר הגדולה. כמו כן, ידוע שהממוצע הוא 130 ס”מ.

  צורת ההתפלגות היא בקרוב :

  נכון

  החלק שמצד ימין לשיא “נמתח” למרחק יותר גדול מאשר החלק שמשמאל לשיא.

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  ההתפלגות שלהלן מציגה את הגובה של ילדי כיתה ה׳ בעיר הגדולה. כמו כן, ידוע שהממוצע הוא 130 ס”מ.

  החציון נמצא:

  נכון

  בהתפלגות שנוטה ימינה החציון נמצא בין השכיח לבין הממוצע. השכיח הוא השיא של ההתפלגות.

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  במדגם מייצג התקבל שממוצע ערכי לחץ הדם באוכלוסיית הילדים הוא 120 וסטיית התקן היא 10. התפלגות ערכי לחץ הדם היא נורמלית.

  לאיזה אחוז מאוכלוסיית הילדים לחץ הדם גבוה מ-140?

  נכון


  לפי טבלת ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית, השטח שמימין ל-2 הוא 2.275%.

  לא נכון