בורסה למתחילים – תירגול מסכם
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 96 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96

Information

מבחן סיכום

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 1. Answered
 2. Review
 1. 96/1
  1. שאלה

  מניה היא מסמך המקנה בעלות על רכוש ממשלתי בלבד.

  נכון

  לא נכון

 2. 96/2
  2. שאלה

  מניה היא מכתב רשמי המונפק ע״י הממשלה בלבד.

  נכון

  לא נכון

 3. 96/3
  3. שאלה

  חברה היא התאגדות של אדם או מספר אנשים שהקימו יחד עסק מתוך מטרה להרוויח כסף.

  נכון

  לא נכון

 4. 96/4
  4. שאלה

  רווח הוא הפרש ההכנסות של המנכ״ל להוצאותיו.

  נכון

  לא נכון

 5. 96/5
  5. שאלה

  אגרת חוב וכתיבת אופציה הן מילים נרדפות.

  נכון

  לא נכון

 6. 96/6
  6. שאלה

  אגרת חוב היא שטר חוב המונפק ע״י ממשלה/חברה.

  נכון

  לא נכון

 7. 96/7
  7. שאלה

  מחזיק בכתב האופציה זכאי לדרוש הנפקת מניות מהחברה מנפיקת כתב האופציה.

  נכון

  לא נכון

 8. 96/8
  8. שאלה

  חברה = פירמה

  נכון

  לא נכון

 9. 96/9
  9. שאלה

  הגדרה של חברה זהו עסק שמייצר מוצר מוחשי בלבד.

  נכון

  לא נכון

 10. 96/10
  10. שאלה

  רווח נקי הוא הנתון שמתקבל לאחר שהחברה משלמת מיסים.

  נכון

  לא נכון

 11. 96/11
  11. שאלה

  על כל מניה רשום מספר המציין את הערך הנקוב שלה.

  נכון

  לא נכון

 12. 96/12
  12. שאלה

  ע.נ. ראשי תיבות של ערך נקי.

  נכון

  לא נכון

 13. 96/13
  13. שאלה

  מחיר המניה תמיד נמדד לפי הערך הנקוב.

  נכון

  לא נכון

 14. 96/14
  14. שאלה

  מרוויחים ממניה כאשר מחיר קניה נמוך ממחיר מכירה.

  נכון

  לא נכון

 15. 96/15
  15. שאלה

  מפסידים ממניה כאשר מחיר קניה נמוך ממחיר מכירה.

  נכון

  לא נכון

 16. 96/16
  16. שאלה

  לבעלים של מניה בת 5 ע.נ. יש קול אחד בהצבעה באסיפה הכללית.

  נכון

  לא נכון

 17. 96/17
  17. שאלה

  כל חברה אשר חסר לה הון יכולה לגייס כסף באמצעות הנפקת מניות או באמצעות הלוואה.

  נכון

  לא נכון

 18. 96/18
  18. שאלה

  במועצת המנהלים ההחלטה הסופית מתקבלת על ידי המנכ״ל.

  נכון

  לא נכון

 19. 96/19
  19. שאלה

  הציבור יכול לקנות או למכור מניות רק באמצעות מתווכים הנקראים ברוקרים. ברוקרים אלו הם
  בדרך-כלל הבנקים או ברוקרים פרטים בעלי אישור מהבורסה.

  נכון

  לא נכון

 20. 96/20
  20. שאלה

  שער המניה= מחיר המניה

  נכון

  לא נכון

 21. 96/21
  21. שאלה

  שער הבסיס- המחיר בסוף יום של המניה.

  נכון

  לא נכון

 22. 96/22
  22. שאלה

  היצע- פקודת מכירת מניות

  נכון

  לא נכון

 23. 96/23
  23. שאלה

  ישנם שני שלבי מסחר: פתיחה ונעילה.

  נכון

  לא נכון

 24. 96/24
  24. שאלה

  פקודת שוק- מתייחסת לשלב הנעילה

  נכון

  לא נכון

 25. 96/25
  25. שאלה

  אנליסטים מחשבים שער תיאורטי כל יום לפני נעילת השערים.

  נכון

  לא נכון

 26. 96/26
  26. שאלה

  שלב הרצף מתקיים בין השעות 9:45- 16:45

  נכון

  לא נכון

 27. 96/27
  27. שאלה

  בשלב הנעילה ישנה הגבלה על כמות היחידות הנסחרות בכל פקודה.

  נכון

  לא נכון

 28. 96/28
  28. שאלה

  הרכוש של החברה מתחלק לרכוש קבוע ולרכוש שוטף.

  נכון

  לא נכון

 29. 96/29
  29. שאלה

  מניות הטבה מעניקות לבעלי המניות את הזכות להטיל וטו.

  נכון

  לא נכון

 30. 96/30
  30. שאלה

  דיבידנד זהו כסף אשר מחולק לבעלי המניות.

  נכון

  לא נכון

 31. 96/31
  31. שאלה

  מדד המעוף מורכב מ-10 מניות הכי מפתיעות של השנה.

  נכון

  לא נכון

 32. 96/32
  32. שאלה

  מדד ת”א-100 מורכב מ-100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר.

  נכון

  לא נכון

 33. 96/33
  33. שאלה

  סכום הריבית לתקופה = מס’ חדשים X סכום הריבית לחודש

  נכון

  לא נכון

 34. 96/34
  34. שאלה

  איגרת חוב היא ההוכחה לחוב החברה.

  נכון

  לא נכון

 35. 96/35
  35. שאלה

  קבלת הלוואה מהציבור הרחב = אג״ח

  נכון

  לא נכון

 36. 96/36
  36. שאלה

  מי שמחזיק באג”ח רשאי למכור אותה בכל עת לאדם אחר.

  נכון

  לא נכון

 37. 96/37
  37. שאלה

  איגרות חוב נסחרות בבורסה ומחירן נקבע על-פי הבנק, בדומה למסחר במניות.

  נכון

  לא נכון

 38. 96/38
  38. שאלה

  התשואה לפדיון משתנה בהתאם למחיר הקנייה של האג”ח.

  נכון

  לא נכון

 39. 96/39
  39. שאלה

  אינפלציה היא מצב שבו מחירי המוצרים עולים כל חודש.

  נכון

  לא נכון

 40. 96/40
  40. שאלה

  מדד המחירים לצרכן זהו מדד המתפרסם פעם בשנה.

  נכון

  לא נכון

 41. 96/41
  41. שאלה

  שער הדולר הוא השער התיאורטי שנקבע על ידי אנליסטים בבנק ישראל.

  נכון

  לא נכון

 42. 96/42
  42. שאלה

  איגרות חוב ממשלתיות הן איגרות חוב שהונפקו ע”י הממשלה במגמה לגייס כסף מן הציבור.

  נכון

  לא נכון

 43. 96/43
  43. שאלה

  איגרות חוב קונצרניות הינן איגרות שהונפקו ע”י גורמים עסקיים, חברות כמו “בנק לאומי”.

  נכון

  לא נכון

 44. 96/44
  44. שאלה

  ישנן אג”ח המעניקות בנוסף לתנאי האג”ח הרגילים גם את הזכות להמיר אותן (להחליף אותן)
  למניות החברה בתנאי המרה (יחס המרה) שנקבעו מראש.

  נכון

  לא נכון

 45. 96/45
  45. שאלה

  המק”מ הינו מלווה קצר מועד, לא צמוד, המונפק על ידי בנק ישראל לתקופות של עד שנה.

  נכון

  לא נכון

 46. 96/46
  46. שאלה

  לכל אופציה אורך חיים בלתי מוגבל

  נכון

  לא נכון

 47. 96/47
  47. שאלה

  למחזיק בכתב האופציה מוקנית הזכות לדרוש מהחברה להנפיק לו במחיר קבוע וידוע מראש הנקרא
  “מחיר המימוש” (או “תוספת המימוש”) כמות מסוימת (קבועה מראש) ממניותיה, בדרך כלל מניה אחת.

  נכון

  לא נכון

 48. 96/48
  48. שאלה

  למחזיק בכתב האופציה מוקנית הזכות לדרוש מהחברה להנפיק לו במחיר קבוע וידוע מראש הנקרא “מחיר המימוש” (או “תוספת המימוש”) כמות מסוימת (קבועה מראש) ממניותיה, בדרך כלל מניה אחת.

  נכון

  לא נכון

 49. 96/49
  49. שאלה

  מי שקונה אופציה ואח”כ מממש את זכותו לקבל מניה, קונה למעשה מניה בשני תשלומים.

  נכון

  לא נכון

 50. 96/50
  50. שאלה

  מועד המימוש האחרון של האופציה נקבע על ידי הקונה.

  נכון

  לא נכון

 51. 96/51
  51. שאלה

  המחיר בו נסחרת מניית המימוש נקבע על ידי כוחות השוק.

  נכון

  לא נכון

 52. 96/52
  52. שאלה

  מחיר מניית המימוש עולה תמיד באותו שיעור כמו מחיר כתב האופציה.

  נכון

  לא נכון

 53. 96/53
  53. שאלה

  כתב האופציה תמיד שומר על ערכו.

  נכון

  לא נכון

 54. 96/54
  54. שאלה

  כאשר משקיע קונה במועד א’ כלשהו אופציה ולא את מניות המימוש, הוא חוסך באותו מועד את
  ההפרש שבין שוויין של מניות המימוש למחיר האופציה.

  נכון

  לא נכון

 55. 96/55
  55. שאלה

  אופציה בעלת פרמיית מימוש שלילית היא בעלת ביקוש גבוה.

  נכון

  לא נכון

 56. 96/56
  56. שאלה

  המנוף אמור לשמש אינדיקטור גס לגבי % השינוי הצפוי במחיר כתב האופציה.

  נכון

  לא נכון

 57. 96/57
  57. שאלה

  כאשר גוף מסוים מעוניין לנהל קרן נאמנות הוא פותח חשבון בבנק כלשהו שנקרא “פיקדון הקרן”.

  נכון

  לא נכון

 58. 96/58
  58. שאלה

  מי שמקים קרן נאמנות צריך תחילה לקבל אישורים מבנק ישראל.

  נכון

  לא נכון

 59. 96/59
  59. שאלה

  הקרן מרוויחה כאשר עולה מחירן של ניירות הערך בהן היא משקיעה.

  נכון

  לא נכון

 60. 96/60
  60. שאלה

  כל הכסף בקרן שייך למנהל הקרן.

  נכון

  לא נכון

 61. 96/61
  61. שאלה

  מחירה של יחידת השתתפות נקבע בדיוק על פי שווי הנכסים שיש ליחידת השתתפות בקרן.

  נכון

  לא נכון

 62. 96/62
  62. שאלה

  על המצטרף לקרן לשלם גם “דמי כניסה”, או במונח המקובל “שיעור הוספה”.

  נכון

  לא נכון

 63. 96/63
  63. שאלה

  הרשות לניירות ערך עובדת בימים אלה על רפורמה שתחייב כל קרן לפרסם תשקיף.
  נכון לימים אלו אין חייבת הקרן לפרסם תשקיף.

  נכון

  לא נכון

 64. 96/64
  64. שאלה

  כל קרן חייבת להצהיר באילו אפיקי השקעה היא מעוניינת להתמחות.

  נכון

  לא נכון

 65. 96/65
  65. שאלה

  קופות גמל הינן מוסדות לצורך חיסכון ארוך- טווח הנהנים מהטבות מיסוי.

  נכון

  לא נכון

 66. 96/66
  66. שאלה

  חלק גדול מכספי קופות הגמל מושקע בנדל״ן.

  נכון

  לא נכון

 67. 96/67
  67. שאלה

  ההשקעה באמצעות אופציות על מדד השוק מאפשרת למשקיע להרוויח בשוק המניות מבלי
  שיידרש להכיר ולעקוב אחר מניות ספציפיות כלשהן. כל שעליו לעשות זה לנחש את כיוון
  השוק בתקופה הקרובה.

  נכון

  לא נכון

 68. 96/68
  68. שאלה

  אופציית רכישה – ידועה בשם: אופציית Call

  נכון

  לא נכון

 69. 96/69
  69. שאלה

  נכס הבסיס זה מה שהקונה נותן בתמורה לכתב האופציה.

  נכון

  לא נכון

 70. 96/70
  70. שאלה

  קונה האופציה נהנה רק מזכויות.

  נכון

  לא נכון

 71. 96/71
  71. שאלה

  מעו”ף = ראשי תיבות של: מכשירים עדכניים ופרטניים.

  נכון

  לא נכון

 72. 96/72
  72. שאלה

  מדד המעו”ף מתפרסם בכל יום בעיתון.

  נכון

  לא נכון

 73. 96/73
  73. שאלה

  נכס הבסיס: הוא מדד המעו”ף.

  נכון

  לא נכון

 74. 96/74
  74. שאלה

  מדרגה – קבוצות בעלות אותו נכס בסיס נקראות מדרגה.

  נכון

  לא נכון

 75. 96/75
  75. שאלה

  הבורסה בת”א והיא זו שקובעת את אפיוני האופציות שיסחרו בה.

  נכון

  לא נכון

 76. 96/76
  76. שאלה

  אורך חיי אופציה הוא שנה.

  נכון

  לא נכון

 77. 96/77
  77. שאלה

  הבורסות בארה”ב מעניקות סימול (Ticker) לכל חברה הנסחרת אצלן.

  נכון

  לא נכון

 78. 96/78
  78. שאלה

  Going Long – מוכרים את כל המניות בתיק ההשקעות.

  נכון

  לא נכון

 79. 96/79
  79. שאלה

  Day Order – פקודה המוגבלת ליום מסחר אחד.

  נכון

  לא נכון

 80. 96/80
  80. שאלה

  חוט השדרה בנאסד”ק הם עושי- שוק (Market Makers) המחוברים לרשת,
  שתפקידם דומה לספציאליסטים בבורסת ניו- יורק.

  נכון

  לא נכון

 81. 96/81
  81. שאלה

  Limit Order – פקודה המגבילה את כמות היחידות שניתן לרכוש.

  נכון

  לא נכון

 82. 96/82
  82. שאלה

  Odd lot – פקודה להוסיף עוד מניות לתיק השקעות.

  נכון

  לא נכון

 83. 96/83
  83. שאלה

  מדד הדאו ג’ונס: מורכב מ – 30 החברות הגדולות בבורסת ניו יורק.

  נכון

  לא נכון

 84. 96/84
  84. שאלה

  Covering Short – יחס ההמרה של אופציה למניה.

  נכון

  לא נכון

 85. 96/85
  85. שאלה

  Limit Order – פקודה המגבילה את מחיר הקנייה.

  נכון

  לא נכון

 86. 96/86
  86. שאלה

  כל ספציאליסט הוא מעין סוכן בלעדי במניותיהן של מספר חברות הפועל בד”כ כמתווך בין סוחרי הבורסה.

  נכון

  לא נכון

 87. 96/87
  87. שאלה

  בשיטה הפונדמנטליסטית ההחלטה על קניית ומכירת מניה מתבססת רק על נתונים היסטוריים
  של מחירי המניה ומחזורי המסחר במניה.

  נכון

  לא נכון

 88. 96/88
  88. שאלה

  אינדיקטור הינו עיבוד מתמטי או חשבונאי של נתוני העבר שמטרתו להצביע על מגמה עתידית.

  נכון

  לא נכון

 89. 96/89
  89. שאלה

  כאשר לאורך תקופת זמן ממושכת מחיר המניה עולה ויורד אך אינו עולה מעבר לתקרה כלשהי
  אנו קוראים לזה ״קו התמיכה״.

  נכון

  לא נכון

 90. 96/90
  90. שאלה

  יש לבחון את מגמת המחזורים לאורך תקופה בת שנה.

  נכון

  לא נכון

 91. 96/91
  91. שאלה

  תבניות ראש וכתפיים היא תבנית הנוצרת בד”כ לאחר מהלך של עליות מחירים, והיא מסמנת
  על מעבר ממגמת עלייה למגמת ירידה.

  נכון

  לא נכון

 92. 96/92
  92. שאלה

  הקו בעל השיפוע היותר גדול אמור לסמן את המגמה.

  נכון

  לא נכון

 93. 96/93
  93. שאלה

  מספר הימים המשמש לחישוב הממוצע הנע הוא נתון קבוע מראש.

  נכון

  לא נכון

 94. 96/94
  94. שאלה

  אינדיקטור זה יעיל במיוחד לאיתור נקודות בהן משנה המגמה הכללית כיוון.

  נכון

  לא נכון

 95. 96/95
  95. שאלה

  ברוקר – נציג של בנק או חברה, המורשה לבצע עסקות בבורסה עבור אנשים אחרים.

  נכון

  לא נכון

 96. 96/96
  96. שאלה

  מחזור יומי בבורסה – סך מספר הפעולות שבוצעו בתיק ההשקעות הפרטי שלך.

  נכון

  לא נכון