שוק ההון האמריקאי – פרק 01: מבוא – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 4 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 1. Answered
 2. Review
 1. 4/1
  1. שאלה

  “The Stock Market”/”The Equity Market” – מונחים אלו הם השמות המקובלים בארה”ב של שוק המניות.

  נכון

  לא נכון

 2. 4/2
  2. שאלה

  הכלים העיקריים בשוק הנגזרים הם: Options (אופציות) ו- Futures (חוזים עתידיים).

  נכון

  לא נכון

 3. 4/3
  3. שאלה

  Products– הן “קרנות נאמנות סחירות”, כלומר: קרנות נאמנות שיחידות ההשתתפות שלהן
  נסחרות בבורסה כמניות לכל דבר.

  נכון

  לא נכון

 4. 4/4
  4. שאלה

  Structured Products- הם “מוצרים מובנים” אשר מעניקים למשקיע במועד עתידי כל שהוא,
  סכום כספי מובטח לצד תוספת מותנית.

  נכון

  לא נכון