תורת המימון למתחילים – פרק 01: קרן וריבית – מבחן

שאלות לתרגול הפרק