תורת המימון למתחילים – פרק 01: קרן וריבית – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 29 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 1. Answered
 2. Review
 1. 29/1
  1. שאלה

  ריבית היא ה”מחיר” שאותו משלם מקבל הכסף (לווה) תמורת יכולת השימוש בכסף שהועמד לרשותו.

  נכון

  לא נכון

 2. 29/2
  2. שאלה

  סכום ההלוואה מכונה “קרן”.

  נכון

  לא נכון

 3. 29/3
  3. שאלה

  ריבית נומינלית היא שם נרדף לריבית מתואמת.

  נכון

  לא נכון

 4. 29/4
  4. שאלה

  ריבית נומינלית היא שם נרדף לריבית תעריפית.

  נכון

  לא נכון

 5. 29/5
  5. שאלה

  כשאומרים ריבית תעריפית, הכוונה לריבית המתייחסת לשנה.

  נכון

  לא נכון

 6. 29/6
  6. שאלה

  כשאומרים ריבית מתואמת, הכוונה לריבית המתייחסת לשנה.

  נכון

  לא נכון

 7. 29/7
  7. שאלה

  ריבית נומינלית משמשת בסיס לחישוב ריבית מתואמת.

  נכון

  לא נכון

 8. 29/8
  8. שאלה

  ריבית מתואמת מחושבת בשיטת ריבית דריבית.

  נכון

  לא נכון

 9. 29/9
  9. שאלה

  ריבית אפקטיבית היא ריבית קבועה אותה קובע בנק ישראל.

  נכון

  לא נכון

 10. 29/10
  10. שאלה

  ככל שהריבית מתואמת על בסיס תקופה קצרה יותר, כך הריבית המתואמת גבוהה יותר.

  נכון

  לא נכון

 11. 29/11
  11. שאלה

  ריבית מתואמת המחושבת על בסיס שנתי, שווה לריבית תעריפית.

  נכון

  לא נכון

 12. 29/12
  12. שאלה

  ריבית מתואמת המחושבת על בסיס חצי שנתי שווה לריבית מתואמת המחושבת על בסיס חודשי.

  נכון

  לא נכון

 13. 29/13
  13. שאלה

  ריבית מתואמת המחושבת על בסיס חודשי קטנה מריבית מתואמת המחושבת על בסיס יומי.

  נכון

  לא נכון

 14. 29/14
  14. שאלה

  ריבית מתואמת המחושבת על בסיס רבעוני גדולה מריבית המחושבת על בסיס חודשי.

  נכון

  לא נכון

 15. 29/15
  15. שאלה

  בחישוב של ריבית דריבית על בסיס חודשי, הקרן עליה מחושבת הריבית מדי חודש, מתעדכנת כל חודש,
  וכוללת בתוכה את הריבית שנצברה בחודשים הקודמים.

  נכון

  לא נכון

 16. 29/16
  16. שאלה

   מלווה שלא מיידע את הלווה לגבי גובה הריבית המתואמת, עובר על חוק.

   נכון

   לא נכון

  1. 29/17
   17. שאלה

   דוד קיבל בבנק הלוואה בסכום של 10,000 ₪ למשך שנה.
   הריבית התעריפית על ההלוואה היא 9.5% והריבית המתואמת על ההלוואה היא 10%.
   סכום הריבית שדוד ישלם בסוף השנה על הלוואה זו הוא 1,000 ₪.

   נכון

   לא נכון

  2. 29/18
   18. שאלה

   “סל מוצרים” הינו סל הכולל מוצרים שימושיים שאותם קונה משפחה ישראלית ממוצעת מדי חודש בחודשו.

   נכון

   לא נכון

  3. 29/19
   19. שאלה

   “המוצרים הנכללים ב”סל מוצרים” נקבעים על ידי בנק ישראל.

   נכון

   לא נכון

  4. 29/20
   20. שאלה

   אינפלציה- פירושה כי מחיר “סל המוצרים” נמצא במגמת עלייה.

   נכון

   לא נכון

  5. 29/21
   21. שאלה

   אינפלציה- פירושה שחיקה בכוח הקנייה של הכסף:
   משמע, באותה כמות של הכסף שהייתה לנו במועד א’, ניתן לקנות פחות מוצרים במועד ב’,
   או במילים אחרות, על מנת להמשיך ולקנות אותו סל מוצרים, צריך יותר כסף.

   נכון

   לא נכון

  6. 29/22
   22. שאלה

   משה קיבל הלוואה בסך₪10,000 לשנה, בריבית תעריפית של 3%.
   להלוואה מתווספת עמלת הקצאת אשראי של 2%. כל התשלומים הם בסוף תקופה.

   ענה נכון/לא נכון על הטענה הבאה:
   עבור הריבית משה ישלם ₪300, ועבור העמלות- ₪200.

   נכון

   לא נכון

  7. 29/23
   23. שאלה

   משה קיבל הלוואה בסך ₪10,000 לשנה, בריבית תעריפית של 3%. להלוואה מתווספת עמלת

   הקצאת אשראי של 2%. כל התשלומים הם בסוף תקופה.

   ענה נכון/לא נכון על הטענה הבאה: הריבית האפקטיבית היא 3%.

   נכון

   לא נכון

  8. 29/24
   24. שאלה

   משה קיבל הלוואה בסך ₪10,000 לשנה, בריבית תעריפית של 3%. להלוואה מתווספת עמלת

   הקצאת אשראי של 2%. כל התשלומים הם בסוף תקופה. ענה נכון/לא נכון על הטענה הבאה:

   אם האינפלציה בתקופת ההלוואה היא 10%, אזי הריבית הריאלית בהלוואה זו הינה שלילית,

   כלומר: ההלוואה לא שמרה על כוח הקנייה של המלווה.

   נכון

   לא נכון

  9. 29/25
   25. שאלה

   דמיין שאתה מלווה, ואתה צופה שהאינפלציה בתקופת ההלוואה תהיה 3%, כדי למנוע שחיקת כוח
   הקנייה של כספך לאחר החזרת ההלוואה, עליך לדרוש ריבית נומינלית בשיעור של לפחות 3%.

   נכון

   לא נכון

  10. 29/26
   26. שאלה

   ריבית ריאלית הנו שם נרדף לריבית אפקטיבית.

   נכון

   לא נכון

  11. 29/27
   27. שאלה

   בהיעדר אינפלציה, ריבית ריאלית שווה לריבית האפקטיבית.

   נכון

   לא נכון

  12. 29/28
   28. שאלה

   כשהאינפלציה הצפויה לשנה היא 4%, אזי הלוואה בריבית תעריפית של 4% שקולה להלוואה
   צמודה למדד ללא ריבית (ריבית 0%).

   נכון

   לא נכון

  13. 29/29
   29. שאלה

   אם הריבית המתואמת על הלוואה של ₪10,000, שנלקחה לשנה, היא 14%, והריבית
   האפקטיבית היא 18%, וכל התשלומים מבוצעים בסוף השנה, אזי בסוף השנה, הלווה
   יחזיר למלווה ₪11,800. (הכוללים: קרן + ריבית + כל ההוצאות הנלוות).

   נכון

   לא נכון