תורת המימון למתחילים – פרק 02: תורת המימון – מבחן

שאלות לתרגול הפרק