תורת המימון למתחילים – פרק 02: תורת המימון – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 29 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 1. Answered
 2. Review
 1. 29/1
  1. שאלה

  בנק מעניק ריבית שנתית של 4% למפקידים בפקדון שנתי. אם נפקיד בו היום ₪100 הם יצמחו
  ל- ₪104 בעוד שנה.

  נכון

  לא נכון

 2. 29/2
  2. שאלה

  הלוואה של ₪1,000 שקיבלנו היום תצמח ליותר מ- ₪1,111 בעוד שנה אם הריבי התעריפית היא 11%
  והריבית המתואמת 11.5%.

  נכון

  לא נכון

 3. 29/3
  3. שאלה

  “ערך נוכחי” משמש כלי נוח לדרג את כדאיותם של פרוייקטים.

  נכון

  לא נכון

 4. 29/4
  4. שאלה

  ערך נוכחי של סכום עתידי כלשהו הוא שווי הכסף היום, ולפיכך אינו מושפע מהריבית.

  נכון

  לא נכון

 5. 29/5
  5. שאלה

  ערך נוכחי של סכום עתידי כלשהו, אינו מושפע ממועד קבלתו בעתיד.

  נכון

  לא נכון

 6. 29/6
  6. שאלה

  ככל שהריבית גבוהה יותר, הערך הנוכחי של ₪1,000 בעוד 5 שנים יהיה נמוך יותר.

  נכון

  לא נכון

 7. 29/7
  7. שאלה

  אם מציעים לנו סכום כסף ב-2 חלופות, אחת היום והשניה בעוד 5 שנים, סביר שנבחר בחלופה
  שהערך הנוכחי שלה יותר גבוה.

  נכון

  לא נכון

 8. 29/8
  8. שאלה

  אם מציעים לנו היום אותו סכום כסף ב-2 חלופות, נבחר את החלופה שמועדה רחוק יותר.

  נכון

  לא נכון

 9. 29/9
  9. שאלה

  ריבית היוון הינה הריבית המשמשת לחישוב הערך הנוכחי.

  נכון

  לא נכון

 10. 29/10
  10. שאלה

  בדר”כ ריבית היוון, המשמשת לחישוב ערך כמותי של כספי חסכונות, שווה לריבית ההיוון המשמשת
  לחישוב ערך נוכחי של כספי הלוואות.

  נכון

  לא נכון

 11. 29/11
  11. שאלה

  ערכם הנוכחי של ₪1,320 שיתקבלו בעוד שנה כאשר ריבית ההיוון היא 10%, שווה ל- ₪1,200.

  נכון

  לא נכון

 12. 29/12
  12. שאלה

  ערכם הנוכחי של ₪1,200 שיתקבלו בעוד שנה יהיה גדול מ- ₪1,200, בכל ריבית היוון.

  נכון

  לא נכון

 13. 29/13
  13. שאלה

  ערכו הנוכחי של ₪100,000 שיתקבלו בעוד 10 שנים הוא ₪46,319 בריבית היוון של 8% לשנה.

  נכון

  לא נכון

 14. 29/14
  14. שאלה

  כאשר אנו מפקידים כסף בתוכנית חיסכון, אנו בעצם מלווים כסף לבנק.

  נכון

  לא נכון

 15. 29/15
  15. שאלה

  מוצעות לנו שתי תוכניות חיסכון חלופיות שתנאיהן מפורטים בטבלה.

  התוכנית

  תקופת החיסכון

  ריבית

  הסכום שהצטבר בתום התוכנית

  תוכנית א’

  שנה

  10% לשנה

  ₪110

  תוכנית ב’

  שנתיים

  10% לשנה

  ₪121

  חווה דעתך על הטענה הבאה:
  אנו נהיה אדישים לבחירה בין תוכניות א’ וב’.
  נכון

  לא נכון

 16. 29/16
  16. שאלה

  לסטודנט מוצעת מלגה ב-2 חלופות:
  1. קבלת ₪1,000 בכל סוף שנת לימודים (במשך 4 שנים).
  2. קבל ₪3,400 במזומן היום. הריבית בבנק 5% לשנה והיא משמשת כריבית ההיוון.
  הסטודנט יבחר בחלופה ב’

  נכון

  לא נכון

 17. 29/17
  17. שאלה

  ליוסי מוצעות 2 חלופות: ₪10,000 היום או ₪17,908 בעוד 10 שנים.
  האם בריבית היוון של 6% לשנה, יוסי יהיה אדיש לבחירה בין החלופות?

  נכון

  לא נכון

 18. 29/18
  18. שאלה

  אתה אמור לקבל 3 תקבולים בעתיד:
  – תקבול 1- ₪20,000, בעוד שנתיים.
  – תקבול 2- ₪25,000, בעוד ארבע שנים.
  – תקבול 3- ₪30,000, בעוד שמונה שנים.
  – ריבית ההיוון – 10% לשנה.
  ענה אם הטענה נכונה או לא נכונה:
  הערך הנוכחי של תקבול 3 הוא הקטן ביותר

  נכון

  לא נכון

 19. 29/19
  19. שאלה

  ערכם העתידי של ₪1,200 שנפקיד היום בבנק, יהיה בהכרח גבוה מסכום ההפקדה, בכל
  שער ריבית הגבוהה מ-0 (אפס).

  נכון

  לא נכון

 20. 29/20
  20. שאלה

  ערכו העתידי של ₪12,000 שנפקיד היום בבנק בריבית של 7% יהיה בעוד שנה ₪11,215.

  נכון

  לא נכון

 21. 29/21
  21. שאלה

  מקור ההפרש בין ערך נוכחי לערך עתידי הוא הריבית.

  נכון

  לא נכון

 22. 29/22
  22. שאלה

  בתוכנית חיסכון בבנק ניתן לבחור באחד משלושה מסלולים חלופיים:
  1. חיסכון לתקופה של עשר שנים, הנושא ריבית של 5% לשנה.
  2. חיסכון לתקופה של שמונה שנים, הנושא ריבית של 8% לשנה.
  3. חיסכון לתקופה של שש שנים, הנושא ריבית של 10% לשנה.
  – לרשותך עומדים ₪5,000 במזומן.
  תוכנית ג’ תניב את הערך העתידי הגבוה ביותר מכיוון שהיא מציעה את הריבית הגבוה ביותר.

  נכון

  לא נכון

 23. 29/23
  23. שאלה

  נניח כי מכרתם היום מוצר בסכום של ₪1,000 והחלטתם להפקיד את התמורה בתוכנית חיסכון
  המעניקה ריבית של 16% לשנה.

  סמן האם הטענה הבאה היא נכונה או לא נכונה:
  בעוד שנה יצטבר לזכותך ₪1,160.

  נכון

  לא נכון

 24. 29/24
  24. שאלה

  נניח כי מכרתם היום מוצר בסכום של ₪1,000 והחלטתם להפקיד את התמורה בתוכנית חיסכון
  המעניקה ריבית של 16% לשנה.

  סמן האם הטענה הבאה היא נכונה או לא נכונה:
  בעוד 3 שנים יצטבר לזכותך ₪1,561.

  נכון

  לא נכון

 25. 29/25
  25. שאלה

  כאשר קיימת אי ודאות לגבי תזרים התקבולים הצפוי מפרוייקט כלשהו, נחשב את הערך הנוכחי של
  התקבולים בריבית היוון גבוהה יותר מריבית היוון הנהוגה כאשר התקבולים מובטחים בערבות בנקאית.

  נכון

  לא נכון

 26. 29/26
  26. שאלה

  ריבית ההיוון במצב של אי ודאות לוקחת בחשבון את מרכיב הסיכון.

  נכון

  לא נכון

 27. 29/27
  27. שאלה

  ריבית ההיוון במצב של אי ודאות היא קבועה ועומדת על 18% לשנה.

  נכון

  לא נכון

 28. 29/28
  28. שאלה

  ככל שעולה אי הודאות בקבלת תקבול עתידי כלשהו, הערך הנוכחי יקטן.

  נכון

  לא נכון

 29. 29/29
  29. שאלה

  באמצעות תוספת אחוזים לריבית ההיוון, אנו מתרגמים את מרכיב הסיכון לערכים כספיים.

  נכון

  לא נכון