תורת המימון למתחילים – פרק 03: מונחים מרכזיים ומשמעותם – מבחן

שאלות לתרגול הפרק