תורת המימון למתחילים – פרק 03: מונחים מרכזיים ומשמעותם – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 15 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 1. Answered
 2. Review
 1. 15/1
  1. שאלה

  סטיית תקן היא מדד טוב לתנודתיות של מניות.

  נכון

  לא נכון

 2. 15/2
  2. שאלה

  אם תוחלת הרווח השנתית של מניה היא 15%, פירושו של דבר, שכל שנה המחזיקים במניה
  מרוויחים בודאות 15%.

  נכון

  לא נכון

 3. 15/3
  3. שאלה

  חלוקת אוכלוסיית היעד לקבוצות היא תהליך חשוב בחישוב הממוצע או התוחלת.

  נכון

  לא נכון

 4. 15/4
  4. שאלה

  אם ידוע מספרי הפרטים בכל קבוצה, אפשר לחשב את משקלה של כל קבוצה.

  נכון

  לא נכון

 5. 15/5
  5. שאלה

  סטיית התקן מסומנת ע”י האות היוונית β

  ` `

  ` `

  נכון

  לא נכון

 6. 15/6
  6. שאלה

  המושג “חלק יחסי” והמושג “משקל”, במשמעותם כפי שמופיעה בפרק זה, הם שני מושגים שונים זה מזה.

  נכון

  לא נכון

 7. 15/7
  7. שאלה

  נתבונן בשתי סדרות מספרים:
  סדרה א: 5,5,5,5,5.
  סדרה ב: 10,10,5,0,0.
  לשתי הסדרות יש אותו ממוצע.

  נכון

  לא נכון

 8. 15/8
  8. שאלה

  נתבונן בשתי סדרות מספרים:
  סדרה א: 5,5,5,5,5.
  סדרה ב: 10,10,5,0,0.
  לשתי הסדרות יש אותה סטיית תקן (ענה ללא חישוב).

  נכון

  לא נכון

 9. 15/9
  9. שאלה

  נתבונן בשתי סדרות מספרים:
  סדרה א: 5,5,5,5,5.
  סדרה ב: 10,10,5,0,0.
  לסדרה ב’ יש סטיית תקן גדולה יותר.

  נכון

  לא נכון

 10. 15/10
  10. שאלה

  דנה קנתה לפני ארבעה ימים מניה. בכל יום עלה המחיר של המניה ב-1%. במקרה הזה, גם הממוצע
  וגם התוחלת של הרווח היומי הם 1%.

  נכון

  לא נכון

 11. 15/11
  11. שאלה

  אם לשתי קבוצות של מספרים יש אותה תוחלת, גם סטיות התקן של שתי הקבוצות תהיינה זהות.

  נכון

  לא נכון

 12. 15/12
  12. שאלה

  ככל שסטיית התקן גבוהה יותר, המרחק בין המספרים בסדרה לממוצע קטן יותר.

  נכון

  לא נכון

 13. 15/13
  13. שאלה

  סטיית תקן לא יכולה להיות מספר שלילי.

  נכון

  לא נכון

 14. 15/14
  14. שאלה

  בטיילת בתל-אביב מציע לך אדם עסקה. אתה תזרוק מטבע. אם המטבע יפול על הצד של העץ,
  תקבל ₪10 ואם המטבע יפול על הצד השני (של הפלי), תצטרך לשלם לו ₪20. במקרה הזה,
  תוחלת הזכיה שלך היא ₪15.

  נכון

  לא נכון

 15. 15/15
  15. שאלה

  לפניך נתונים סטטיסטיים המתייחסים לשתי השקעות:

  השקעה 1

  השקעה 2

  תוחלת

  1,000 ₪

  1,000 ₪

  סטיית תקן

  2.2 ₪

  4.6 ₪.

  במקרה הזה, סביר כי תעדיף את השקעה 1 מאחר והיא פחות מסוכנת.
  נכון

  לא נכון