שוק ההון האמריקאי – פרק 03: קרנות נאמנות סחירות – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 9 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 1. Answered
 2. Review
 1. 9/1
  1. שאלה

  קרן נאמנות סחירה (Exchange Traded Funds) הן “קרנות אינדקס” העוקבות אחר אינדקס
  כלשהו ונסחרות בבורסה כמו מניות רגילות.

  נכון

  לא נכון

 2. 9/2
  2. שאלה

  השווי הנכסי ליחידה של קרן נאמנות סחירה שווה ל-1 דולר כפול מדד המטרה (או חלק ממנו).

  נכון

  לא נכון

 3. 9/3
  3. שאלה

  כלל הציבור (משקיעים פרטיים ומוסדיים) יכול לבקש ממנהל הקרן ליצור עבורו יחידות חדשות
  של הקרן הסחירה או לפדות יחידות קיימות.

  נכון

  לא נכון

 4. 9/4
  4. שאלה

  כלל הציבור יכול לקנות ולמכור יחידות השתתפות רק באמצעות מסחר בבורסה בעוד שמשקיעים
  מוסדיים שהוסמכו מראש על ידי מנהל הקרן יכולים בנוסף גם לבקש ממנהל הקרן ליצור עבורם
  יחידות חדשות או לפדות יחידות קיימות.

  נכון

  לא נכון

 5. 9/5
  5. שאלה

  קרנות הנאמנות הסחירות נסחרות בבורסה כמו מניות רגילות וניתן לרוכשן/למכרן בכל רגע.

  נכון

  לא נכון

 6. 9/6
  6. שאלה

  QQQ הינו סימול ה-Ticker של יחידת ההשתתפות “ספיידרס” שמדד המטרה שלה הוא S&P 500,
  ו-SPY הינו סימול ה-Ticker של יחידת ההשתתפות “קיובס” שמדד המטרה שלה הוא Nasdaq-100.

  נכון

  לא נכון

 7. 9/7
  7. שאלה

  SPY הינו סימול ה-Ticker של יחידת ההשתתפות “ספיידרס” שמדד המטרה שלה הוא S&P 500,
  ו-QQQ הינו סימול ה-Ticker של יחידת ההשתתפות “קיובס” שמדד המטרה שלה הוא Nasdaq-100.

  נכון

  לא נכון

 8. 9/8
  8. שאלה

  יחידת ההשתתפות של הקרן שמדד המטרה שלה הוא מדד הדאו ג’ונס נקראת בשם
  “דאימונדס” (Diamonds).

  נכון

  לא נכון

 9. 9/9
  9. שאלה

  מותג הבילדרס (BLDRS) כולל קרנות נאמנות סחירות שכל אחת מהן מתמקדת באזור גיאוגרפי כלשהו,
  ומותג הולדרס (HOLDRS) כולל קרנות ענפיות שכל אחת מהן מחזיקה במניות של כ-20 חברות מובילות
  בענף המטרה שלה.

  נכון

  לא נכון