תורת המימון למתחילים – פרק 04: סל מניות – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 14 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Information

 

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 1. Answered
 2. Review
 1. 14/1
  1. שאלה

  נניח כי מחירן של כל 25 המניות המרכיבות את מדד המעו”ף עלה ביום מסוים. הרי שבאותו יום,

  עלה גם מדד המעו”ף.

  נכון

  לא נכון

 2. 14/2
  2. שאלה

  ביום מסוים מדד המעו”ף היה 100. לאחר כמה ימים המדד היה 105. במהלך ימים אלה המדד עלה ב-5%.

  נכון

  לא נכון

 3. 14/3
  3. שאלה

  ביום מסוים מדד המעו”ף היה 200. לאחר כמה ימים המדד היה 210. במהלך ימים אלה המדד עלה ב-10%.

  נכון

  לא נכון

 4. 14/4
  4. שאלה

  את מדד המעו”ף מרכיבות 25 מניות. נניח כי ביום מסוים חמש המניות הגדולות ביותר במדד עלו ב-2%,
  חמש המניות השניות בגודלן עלו ב-1%, חמש המניות השלישיות בגודלן עלו ב-0% (מחירן לא השתנה),
  חמש המניות הרביעיות בגודלן ירדו ב-1%, וחמש המניות הקטנות ביותר ירדו ב-2%. מאחר וממוצע
  השינויים שווה ל-0, ביום הזה לא השתנה מדד המעו”ף.

  נכון

  לא נכון

 5. 14/5
  5. שאלה

  כאשר שווי השוק של מניה עולה ב-5%, גם מחיר המניה עולה באותו שיעור.

  נכון

  לא נכון

 6. 14/6
  6. שאלה

  סה”כ הרווח של סל מניות ביום מסוים שווה לממוצע הרווחים של כל המניות הכלולות בסל,
  לפי חלקן היחסי בסל.

  נכון

  לא נכון

 7. 14/7
  7. שאלה

  מניה מסוימת מהווה 5% מסל מניות. אם ביום מסוים מניה זו עלתה ב-20% ומחיר שאר המניות
  בסל לא השתנה, בסך-הכל הסל עלה ב-1%.

  נכון

  לא נכון

 8. 14/8
  8. שאלה

  מניה מסוימת מהווה 5% מסל מניות. ביום מסוים מניה זו ירדה ב-20% ומחיר שאר המניות בסל
  לא השתנה. למחרת, חלקה של מניה זו במדד יהיה גבוה מ-5%.

  נכון

  לא נכון

 9. 14/9
  9. שאלה

  מניה מסוימת מהווה 5% מסל מניות. ביום מסוים מניה זו עלתה ב-20% וכל שאר המניות בסל
  ירדו ב-20%. למחרת, חלקה של מניה זו במדד יהיה גבוה מ-5%.

  נכון

  לא נכון

 10. 14/10
  10. שאלה

  מניית “טבע” מהווה 34% מסל מניות המעו”ף, אך בשל “תקרה”, עליה החליטה הבורסה, משקלה
  של המניה במדד הוא 9.5% בלבד. כל עוד שווי השוק של מניית “טבע” יעלה בשיעורים גבוהים
  משאר המניות בסל, יישאר משקלה של המניה 9.5% מהמדד.

  נכון

  לא נכון

 11. 14/11
  11. שאלה

   ביטא היא מדד המשקף את מידת הסיכון של מניה.

   נכון

   לא נכון

  1. 14/12
   12. שאלה

   אם הביטא של מניה מסוימת שווה ל-1, סימן שהיא מתנהגת (עולה או יורדת) באופן
   ובשיעורים דומים לסל המניות.

   נכון

   לא נכון

  2. 14/13
   13. שאלה

   למניה א’ יש ביטא השווה ל-1.5, ולמניה ב’ יש ביטא השווה ל-0.5. ביום מסוים סל המניות עלה.

   במקרה הזה, הרווח הצפוי על מניה ב’ גבוה מהרווח הצפוי על מניה א’.

   נכון

   לא נכון

  3. 14/14
   14. שאלה

   למניה א’ יש ביטא השווה ל-3, ולמניה ב’ יש ביטא השווה ל-0.9.
   מניה ב’ מסוכנת יותר ממניה א’.

   נכון

   לא נכון