שוק ההון האמריקאי – פרק 06: תעשיית קרנות הנאמנות – מבחן

שאלות לתרגול הפרק