שוק ההון האמריקאי – פרק 06: תעשיית קרנות הנאמנות – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 27 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 1. Answered
 2. Review
 1. 27/1
  1. שאלה

  Fidelity Investments הינו בנק המציע קרנות נאמנות, בעוד ש- Citigroup הינה חברה לניהול קרנות נאמנות.

  נכון

  לא נכון

 2. 27/2
  2. שאלה

  Fidelity Investments הינה חברה לניהול קרנות נאמנות בעוד ש- Citigroup הינו בנק המציע קרנות נאמנות.

  נכון

  לא נכון

 3. 27/3
  3. שאלה

  Aggressive Growth Funds- קרנות המשקיעות בד”כ במניות של חברות הנמצאות בשלבי
  צמיחה מהירה (מעל 20% בשנה).

  נכון

  לא נכון

 4. 27/4
  4. שאלה

  Growth Funds- קרנות המשקיעות בד”כ בחברות הנמצאות בצמיחה איטית (פחות מ-20% בשנה)
  אך מתמשכת לאורך תקופה ארוכה.

  נכון

  לא נכון

 5. 27/5
  5. שאלה

  Income Funds- קרנות המשקיעות במניות של חברות גדולות בלבד.

  נכון

  לא נכון

 6. 27/6
  6. שאלה

  Growth & Income Funds- קרנות המשלבות השקעה במניות שמאופיינות בצמיחה לצד מניות
  המשלמות דיבידנדים.

  נכון

  לא נכון

 7. 27/7
  7. שאלה

  Large Cap Funds- קרנות המשקיעות במניות של חברות גדולות בלבד.

  נכון

  לא נכון

 8. 27/8
  8. שאלה

  Global Funds- קרנות המשקיעות בחברות שאינן אמריקאיות בלבד.

  נכון

  לא נכון

 9. 27/9
  9. שאלה

  Global Funds- קרנות המשקיעות בחברות אמריקאיות וזרות.

  נכון

  לא נכון

 10. 27/10
  10. שאלה

  קרנות מעורבות (Hybrid Funds) מתחלקות לשני סוגים:
  – קרנות קבועות (Balanced Funds)- קרנות בהן ניתן לשנות את ההרכב של האפיקים השונים.
  – קרנות גמישות (Flexible Portfolio Funds)– קרנות בהן החלוקה בין האפיקים נקבעת מראש
  ואינה משתנה לאורך זמן.

  נכון

  לא נכון

 11. 27/11
  11. שאלה

  קרנות מעורבות (Hybrid Funds) מתחלקות לשני סוגים:
  – קרנות קבועות (Balanced Funds)- קרנות בהן החלוקה בין האפיקים נקבעת מראש ואינה משתנה לאורך זמן.
  – קרנות גמישות (Flexible Portfolio Funds)– קרנות בהן ניתן לשנות את ההרכב של האפיקים השונים.

  נכון

  לא נכון

 12. 27/12
  12. שאלה

  קרנות שוק הכסף (Money Market Funds) משקיעות את נכסיהן באיגרות חוב ופיקדונות שטווח
  פדיונם פחות בד”כ מ-13 חודש.

  נכון

  לא נכון

 13. 27/13
  13. שאלה

  NAV) Net Asset Value)- הינו השווי הנכסי של כל יחידת השתתפות בקרן הנאמנות.

  נכון

  לא נכון

 14. 27/14
  14. שאלה

  Front-end load- דמי כניסה המשולמים באופן חד פעמי (כאחוז מסכום ההשקעה) בעת רכישת
  יחידות ההשתתפות.

  נכון

  לא נכון

 15. 27/15
  15. שאלה

  Back-end load- עמלת יציאה המשולמת בעת מכירת יחידות ההשתתפות בקרן.

  נכון

  לא נכון

 16. 27/16
  16. שאלה

  Management Fee- הוצאות ההפצה אשר נועדו לממן את הוצאות ההפצה והשיווק של הקרן.

  נכון

  לא נכון

 17. 27/17
  17. שאלה

  Distribution Fee- הוצאות ההפצה אשר נועדו לממן את הוצאות ההפצה והשיווק של הקרן.

  נכון

  לא נכון

 18. 27/18
  18. שאלה

  Other Expenses- הוצאות נוספות אשר נועדו לממן פעילויות שונות כגון שירותי מידע וכו’.

  נכון

  לא נכון

 19. 27/19
  19. שאלה

  קרנות שגובות עמלות חד פעמיות נקראות Load Funds בעוד שקרנות שאינן גובות
  עמלות חד נקראות No-load Funds.

  נכון

  לא נכון

 20. 27/20
  20. שאלה

  אם העלויות היחידות הכרוכות בהשקעה בקרן נאמנות הן: דמי ניהול בגובה של 0.6 אחוז
  והוצאות הפצה של 0.2 אחוז –אזי יחס ההוצאה הינו 0.4 אחוז.

  נכון

  לא נכון

 21. 27/21
  21. שאלה

  אם העלויות היחידות הכרוכות בהשקעה בקרן נאמנות הן: דמי ניהול בגובה של 0.6 אחוז
  והוצאות הפצה של 0.2 אחוז –אזי יחס ההוצאה הינו 0.8 אחוז.

  נכון

  לא נכון

 22. 27/22
  22. שאלה

  Fee Table הינה טבלה הנמצאת בתשקיף קרן הנאמנות ובה פירוט כל העלויות של הקרן.

  נכון

  לא נכון

 23. 27/23
  23. שאלה

  Morningstar הינה חברה אמריקאית אשר מדרגת קרנות נאמנות לפי ביצועי העבר שלהן.

  נכון

  לא נכון

 24. 27/24
  24. שאלה

  שיטת הדירוג של חברת Morningstar נקראת בשם Star Rating ובה קרנות הנאמנות מדורגות
  בסדר יורד מהטובה ביותר (דירוג של חמישה כוכבים) לגרועה ביותר (דירוג של כוכב אחד).

  נכון

  לא נכון

 25. 27/25
  25. שאלה

  חברת Fidelity הינה חברה המפקחת על ביצוען של קרנות הנאמנות האמריקאיות.

  נכון

  לא נכון

 26. 27/26
  26. שאלה

  חברת Fidelity היא מנהלת קרנות הנאמנות הגדולה ביותר בארה”ב אשר מציעה מגוון של יותר
  מ-100 קרנות שונות באפיקים ובסגנונות שונים.

  נכון

  לא נכון

 27. 27/27
  27. שאלה

  קרנות גידור הינן סוג מיוחד של קרנות נאמנות אשר נוקטות באסטרטגיות השקעה בעלות
  דרגה גבוהה ביותר של סיכוי/סיכון.

  נכון

  לא נכון