שוק ההון האמריקאי – פרק 07: השקעה בנדל״ן – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 6 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 1. Answered
 2. Review
 1. 6/1
  1. שאלה

  ריט (REIT) הוא סטטוס שאותו יכולה לקבל שותפות נדל”ן אמריקאית העומדת בשני תנאים:
  1. חלוקת דיבידנד שנתי של יותר מ-90% מהכנסתה החייבת של השותפות.
  2. מרבית הכנסותיה של השותפות נובעים מנכסים מניבים ו/או מריבית על משכנתאות.

  נכון

  לא נכון

 2. 6/2
  2. שאלה

  בקבלת סטטוס ריט השותפים המקבלים את הדיבידנד משלמים מס הכנסה בעוד שהשותפות
  עצמה פטורה מתשלום מס הכנסה.

  נכון

  לא נכון

 3. 6/3
  3. שאלה

  המשקיע הקטן יכול להשקיע בריט ובכך ליהנות מהשקעה בנדל”ן מניב ללא צורך ברכישת הנכס.

  נכון

  לא נכון

 4. 6/4
  4. שאלה

  NAREIT הינו הגוף הממשלתי המסדיר את פעילותן של קרנות הריט וקרנות הנאמנות השונות.

  נכון

  לא נכון

 5. 6/5
  5. שאלה

  NAREIT הינו ארגון הגג של חברות הריטס.

  נכון

  לא נכון

 6. 6/6
  6. שאלה

  Equity Office Properties הינו ריט המתמחה בהשקעה בבנייני משרדים בעוד ש-Equity Residential
  Properties הינו ריט המתמחה בהשקעה בבנייני דירות ומבני מגורים רב משפחתיים.

  נכון

  לא נכון