שוק ההון האמריקאי – פרק 08: מוצרים פיננסים מובנים – מבחן

שאלות לתרגול הפרק