שוק ההון האמריקאי – פרק 08: מוצרים פיננסים מובנים – מבחן
Time limit: 0

Quiz-summary

0 מתוך 3 שאלות הושלמו

שאלות:

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Information

שאלות לתרגול הפרק

You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again.

Quiz is loading...

You must sign in or sign up to start the quiz.

You have to finish following quiz, to start this quiz:

תוצאות

הזמן שלך:

Time has elapsed

ענית נכון על 0 מתוך 0 נקודות, (0)

Categories

 1. Not categorized 0%
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. Answered
 2. Review
 1. 3/1
  1. שאלה

  פיקדון מובנה (Structured Deposit) מאופיין בכך שהסכום המופקד בו (=הקרן) מובטח לבעל
  הפיקדון בתום תקופת ההפקדה, והריבית על הסכום המופקד תלויה בתנודות שיחולו במשתנה
  פיננסי מסוים (למשל מדד הדאו ג’ונס, שער הדולר וכו’).

  נכון

  לא נכון

 2. 3/2
  2. שאלה

  Inverse Floaters הינם איגרות חוב מובנות שבהן הריבית קשורה ביחס הפוך למשתנה
  כלשהוא (למשל: גובה ריבית ה- LIBOR).

  נכון

  לא נכון

 3. 3/3
  3. שאלה

  ריבית ה- LIBOR הינה ריבית המשמשת את הבנקים בהלוואות המתבצעות בשוק הבין בנקאי.

  נכון

  לא נכון